Spadek poziomu wody w jeziorze Bajkał

Od jesieni 2014 roku naukowcy obserwują obniżanie się poziomu wody w największym i najgłębszym (nawet 1167 p.p.m) jeziorze świata, jakim jest Bajkał. Akwen ten gromadzi aż 20% światowych rezerw wody.

Nie jest dokońca jasne dlaczego tak się dzieje, choć wahania stanu wód w tym jeziorze były obserwowane na przestrzeni ostatnich 50 lat. Najprawdopodobniej spowodowane było to najgorętszym w ostatnich latach latem, co doprowadziło do wysychania rzek, a to z kolei przełożyło się na spadek lustra wody aż o 70 cm poniżej poziomu krytycznego.