Wniosek o wotum nieufności dla Mariuszcza Błaszczaka – odrzucony

Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o udzielenie wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Za wotum nieufności głosowało 177 posłów, przeciw było 239, 27 wstrzymało się od głosu.