Niemcy. Żołnierze przeszli na stronę terrorystów z Daesh.

Co najmniej 29 żołnierzy Bundeswery podróżowało w ostatnich latach do Syrii i Iraku. Niektórzy z nich jak się podejrzewa przyłączyli się do terrorystycznej grupy ISIS. Jak wynika z wewnętrznego raportu służby kontrwywiadu wojskowego Niemiec (MAD – Militärischer Abschirmdienst Deutschland) w przypadku 65 żołnierzy prowadzone jest dochodzenie w sprawie sympatyzowania z islamistami.

Jak twierdzi Hans-Peter Bartels należący do Socjal-Demokratycznej Partii Niemiec odpowiedzialny za nadzór nad armią: “Islam nie jest głównym zagrożeniem dla Bundeswery, ale jest realnym zagrożeniem dlatego musimy brać go poważnie pod uwagę. Podobnie jak inne siły militarne, także Bundeswera może być atrakcyjnym dla islamistów miejscem, gdzie można nauczyć się obsługi broni. Ale o ile mi wiadomo, nie ma do tej pory żadnego, stałego nacisku organizacji islamistycznych, aby infiltrować armię”.

Obecnie w Niemczech dokładnej weryfikacji (także pod względem religijnym) podlegają żołnierze oddelegowani do bardzo ważnych funkcji z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Żadna weryfikacja nie jest jednak przeprowadzana w przypadku szeregowych żołnierzy, którym daje się broń do ręki.