Protokoły Syjonu (streszczenie)

Protokoły Syjonu: Wprowadzenie i streszczenie. Dr Henry Makow


„Zostanie małe miejsce do przejścia zanim wszystkie kraje Europy zostaną zamknięte w zwojach symbolicznego węża, przez który symbolizujemy nasz naród, jak w potężnym imadle”.

„Dowodem na prawdziwość Protokołów Syjonu jest to, że większość ich się zrealizowała”.


Światowy rząd jest ich „super państwem”

Protokoły Syjonu powinien przeczytać każdy kto chce zrozumieć świat w którym żyjemy. One pokazują patologiczną nie­nawiść do nie-Żydów, i pragnienie osła­bienia ich i wykorzystania. Protokoły były częścią „inicjacji” na 33o masońskich Żydów. Większość Żydów nie jest świa­doma tego programu, i dlatego łatwo nimi manipulować. „Antysemityzm jest nam niezbędny do kierowania naszymi mniej­szymi braćmi”. [Protokół 9]

Dr Henry Makow


Iluminaci: kult który porwał świat / Illuminati: The Cult that Hijacked the World

Wielu uważa, że „Protokoły mędrców Syjonu” to antysemicka „literatura nienawiści” i oszustwo.

Laureat Nagrody Nobla Aleksander Sołżenicyn napisał, że ta książka pokazuje „umysł geniusza”. Bardzo dobrze jak na oszustwo, prawda?

Sołżenicyn powiedział, że pokazuje ona „wielką siłę myśli i wiedzy”… Jej program… (zwięk­szania wolności i liberalizmu, który kończy się katastrofą społeczną). bardzo przewyższa zdolności zwykłego umysłu. Jest to bardziej skomplikowane niż bomba atomowa”.

Według mnie Protokoły są prawdziwe. Są lektura przeznaczoną dla żydowskich masonów (prawdopodobnie w paryskiej Loży Mizraim) pokazującą w szczegółach niesamowity plan obalenia zachodniej cywilizacji, zniewolenia ludzkości, i skupienia „całego bogactwa świata. w naszych rekach”. Głoszono je jako regularne serie wykładów tym masonom w Paryżu. Autor opisuje je jako „przedstawienie naszego programu” i często rozpoczyna słowami „Dzisiaj omówimy.”

Ci którzy uważają, że Protokoły pokazano na I Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897 są, niestety, w błędzie. To nie jest informacja którą przeciętny Żyd miał poznać. Było tam ponad 200 delegatów razem z 200 członkami prasy.

Rabin Ehrenpreis, (1869-1951) główny rabin Szwecji w latach 1910-1951, rzekomo napisał w 1924: „Od dawna znałem treść Protokołów, faktycznie wiele lat zanim w ogóle opublikowano je w chrześcijańskiej prasie. Protokoły mędrców Syjonu nie były faktycznie oryginalnymi Protokołami, a ich skompresowanym ekstraktem. Spośród 70 mędrców Syjonu, w sprawie oryginału i istnienia oryginalnych Protokołów, jest tylko 10 mężczyzn na całym świecie mających tę wiedzę”. (Cyt. ze źródła online „1001 cytatów o Żydach” / 1001 Quotations About Jews.) https://en.wikipedia.org/wiki/Mordecai Ehrenpreis

Ten „skompresowany ekstrakt” potwierdza szerokie użycie elips – wskazujące słowa pomi­nięto. Badacze spekulowali, że Protokoły napisali Adam Weishaupt, Theodore Herzl czy Asher Ginzberg. Początkowo uważałem, że był to sam Meyer Amschel Rothschild (1744­1844). Później, że mógł to być Lionel Nathan Rothschild (1809- 1879) albo James de Rothschild (1792-1868) albo Adolphe Cremieux (1796-1880). Trudno to powiedzieć, bo uważam, że ten dokument poprawiało wiele osób.

Protokoły 20-23, „program finansowy… ukoronowanie i decydujący punkt naszych planów” jest powodem tego, że uważam iż autorem był bankier i prawdopodobnie Rothschild. Te teksty wymagają dokładnej znajomości finansów i głębokiego wglądu psychologicznego. Ponadto autor twierdzi, że cała władza w końcu przejdzie na „króla Żydów”, pseudonim pod jakim znano Rothschildów. Kiedy to czytasz okaże się widoczne, że duża część z tego programu już się zrealizowała.

STRESZCZENIE

Protokół 1 odnosi się do planu jako „naszego systemu”. Mówi, że ludźmi rządzi się „siłą”: według prawa natury racja leży po stronie silnych”. Większość ludzi chce zdradzić swoich braci dla zysku. („Cel uświęca środki” to komunistyczne motto.) Obiecankę „wolności” (tzn. liberalizm, reforma, rewolucja) wykorzystuje się do przejęcia władzy od Starego Porządku (monarcha, ziemianie, kościół, armia) i przeniesienie jej w nasze ręce, potęga „złota” i despotyzm kapitału będącego całkowicie w naszych rękach”.

Państwo zależy od nas, albo „idzie na dno”. Jeśli państwo może być bezwzględne w zdoby­ciu zewnętrznego wroga, to na pewno „wróg wewnętrzny”, czyli masońscy Żydzi, którzy są „niszczycielem społeczeństwa i wspólnoty” mogą wykorzystywać każdą formę oszustwa. Moralność jest przeszkodą dla udanego podboju i ciężarem dla każdego przywództwa politycznego.

Jedyne co mogę powiedzieć o Protokołach jest to, że są zgodne z tym co się dzieje.

– Henry Ford

Celem jest „rozproszyć na wiatr wszystkie istniejące siły na ład i porządek” i stać się „suwerennym panem” tych głupich na tyle żeby złożyli swoje władze i padli z liberalnymi błaganiami. Ich siła jest „bardziej niepokonana” z powodu „pozostawania niewidzialnymi” aż do nie do pokonania. To jest „strategiczny plan z którego nie możemy zboczyć” czy ryzyko­wać „zobaczeniem dzieła wielu stuleci doprowadzonego do zera„.

„Hasłem naszym jest siła i podstęp”, czyli oszustwo. Autor podkreśla, że celem jest „przejmowanie własności innych” i „doprowadzenie wszystkich rządów do uległości wobec naszego super rządu”.

Słowa „Wolność, Równość, Braterstwo” były „wabikami” masońskich Żydów wykorzystywa­nymi „od najdawniejszych czasów” do obalania „genealogicznej arystokracji Gojów”, która była jedyną obroną narodów. Zostanie zastąpiona „arystokracją pieniądza”.

Na przestrzeni historii oni grali na chciwości, żądzy i próżności ludzi żeby usidlić swoich agentów. Inaczej mówiąc, „demokracja” jest idealnym narzędziem dla ich tajnej kontroli. Monarchów byli dużo trudniej zdobyc. Demokracja, „zastępowanie przedstawicieli narodu”, „oddała ich do dyspozycji” i „dała nam władzę mianowania”.

Protokół 2: „Wojny w jak największym stopniu nie powinny przynosić żadnych zysków terytorialnych”, a tylko pokazywać obu stronom ich zależność od „naszych międzynarodo­wych agencji” [agentów], które „posiadają miliony oczu, dla których nie istnieją żadne ograniczenia”.

To sugeruje, że oni kontrolują rezultaty wojen i mają miliony szpiegów (masoni, Żydzi?). „Wówczas nasze prawa międzynarodowe zniweczą właściwie prawa narodowe…” bo prawo cywilne krajów będzie rządzić ich poddanymi. Gojowscy liderzy („administratorzy”) zostaną wybrani za duże posłuszeństwo i będą kierowani przez „doradców”. Goje „będą mogli się bawić aż nadejdzie godzina.”

Te fałszywe doktryny wszczepiliśmy „dzięki naszej prasie wywołując ślepe zaufanie do tych teorii”. Przemyśl sukcesy jakie osiągnęliśmy dla darwinizmu, marksizmu, nietzchizmu. La nas Żydów w każdym razie powinno być wyraźne jaki niszczący wpływ mają te dyrektywy na umysły Gojów”.

Żydzi kontrolują media. A jeszcze kiedy mówi to nie-Żyd, to jest kłamstwo! Jeszcze gorzej, to antysemityzm! „Bądźmy uczciwi wobec siebie, bracia Żydzi. My kontrolujemy media. Mamy tak wielu kolesiów na kierowniczych stanowiskach we wszystkich dużych firmach produkujących filmy, że to niemal nieprzyzwoite. Niemal każdy film w TV… jest pełen aktorów, reżyserów i pisarzy którzy są Żydami. Czy wiecie, że wszystkimi 8 głównymi studiami filmowymi rządzą Żydzi?”

Prasa wpadła w nasze ręce. Ona modeluje myślenie ludzi. Jej rolą jest wyrażanie i kreowa­nie niezadowolenia. Dzięki prasie mamy w rękach złoto, choć poświeciliśmy wielu naszych. Każdy w oczach Boga jest wart „1.000 Gojów”.

Protokół 3: „Zrobiliśmy przepaść między dalekosiężną Władzą Suwerena i ślepą siłą naro­du, żeby obie straciły wszelkie znaczenie, bo jak ślepy i jego kij, obaj osobno są bezsilni”.

„Z państw zrobiliśmy areny gladiatorów gdzie walczy ze sobą mnóstwo problemów.” „Pojawimy się na scenie jako rzekomi wyzwoliciele robotnika. i zaproponujemy im wstąpienie do szeregów naszej armii – socjalistów, anarchistów, komunistów – których stale popieramy, rzekomo na zasadzie prawa braterskiego (solidarności ogólnoludzkiej) naszej masonerii społecznej. Arystokrację. obchodziło żywo to by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy. Interes nasz leży w zjawisku wręcz przeciwnym – w zmniejszeniu liczby, zabijaniu Gojów”.

Protokół 4: „Kto lub co, zdolne jest obalić siłę niewidzialną? A nasza siła właśnie jest taka. Masoneria gojowska ślepo służy jako ekran dla nas i naszych celów, ale plan działania naszej siły, a nawet miejsce gdzie się znajduje, pozostaną dla ludzi tajemnicą”. Wolność byłaby możliwa gdyby „była na zasadach wiary w Boga, na braterstwie ludzkości, niepowiązana z pojęciem równości, której przeczą prawa tworzenia.” „Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wszelką wiarę, wyrwać z umysłu Gojów zasady Bóstwa i ducha, zamie­niwszy w jej miejsce. potrzeby materialne. Gojom nie wolno mieć czasu na myślenie, a muszą być skierowani do przemysłu i handlu.

„Wszystkie narody dążyć będą do zysków i w tym wyścigu nie zauważą swojego wspólnego wroga. Aby wolność doprowadziła społeczeństwa gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku, to co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do naszych klas. Wyścig szczurów utworzy, a nawet już wytworzył inny rodzaj społeczeństwa; zimnego, bez serca i pełnego rozczarowań. Ten m materializm pozwoli nam skierować niższe klasy Gojów przeciwko naszym konkurentom o władzę uprzywilejowanych i.inteligentnych Gojów”.

Część 2

Protokoły 5-11 – Rzeź baranków

„Goje są stadem baranów, a my ich wilkami. A wiecie co się dzieje kiedy wilki wejdą w stado?”

Tyrania na miejscu.

Dowody są wszędzie.

Globalizm jest ich „super państwem”.

Ale zakazana jest wzmianka o Protokołach w uprzejmym towarzystwie.

Protokoły Syjonu powinien przeczytać każdy kto chce zrozumieć świat w którym żyjemy. One pokazują patologiczną nienawiść do nie-Żydów, i pragnienie osłabienia ich i wykorzystania. Protokoły były częścią „inicjacji” na 33o masońskich Żydów. Większość Żydów nie jest świadoma tego programu, i dlatego łatwo nimi manipulować. „Antysemityzm jest nam niezbędny do kierowania naszymi mniejszymi braćmi”. [Protokół 9]

Protokół 5 – Zniesienie wolności osobistej jak w krajach komunistycznych

Autor twierdzi, że despotyzm jest konieczny dla tworzonego przez niego świata, „w którym uczucia wobec wiary i społeczeństwa wymazuje się przez kosmopolityczne przekonania”.

Oto uzasadnienie komunizmu i wojny z terrorem: ” Stworzymy wzmożoną centralizację władzy, by ująć w ręce wszelkie siły społeczne. Uregulujemy mechanicznie przy pomocy praw nowych wszystkie czynności naszych poddanych w życiu politycznym. Prawa te skasują po kolei wszelkie ulgi i swobody zezwalane przez Gojów, a królestwo nasze zaznaczy się takim wspaniałym despotyzmem, że będzie on w stanie zawsze i wszędzie zmiażdżyć przeciwnych nam słowem lub czynem Gojów”.

Wszystkiego co powinienem wiedzieć o islamie dowiedziałem się 11 IX

Koalicja Gojów mogłaby powstrzymać iluminatów, ale „Przeciwstawiliśmy wzajemne wyrachowanie osobiste i narodowe Gojów, nienawiści religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach gojów w ciągu 20-tu wieków… Jesteśmy zbyt silni, trzeba się liczyć z nami. Nawet nielicznego przymierza państwa stworzyć nie mogą bez tego żebyśmy nie brali w nim tajnego udziału.

„Przeze mnie panują królowie. Prorocy zaś zapowiedzieli nam, że wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad światem. Koła mechanizmów wszystkich państw poruszają się dzięki działaniu silnika będącego w naszych rękach. kapitał. Aby on mógł działać bez skrępowania, winien dążyć do swobody organizowania monopolów w przemyśle i handlu, co już ma miejsce we wszystkich częściach świata niewidzialna ręka.

Głównym celem naszego dyrektoratu jest. osłabienie rozumu społecznego. odciąganie od poważnych przemyśleń mogących wywołać opór, odwrócenie uwagi sił intelektualnych w kierunku beztreściowego krasomówstwa. Przyswoimy sobie fizjognomię liberalną wszyst­kich partii, wszystkich kierunków i zaopatrzymy w nią również i mówców, których zadaniem będzie mówić tak duzo, żeby wyczerpać cierpliwość słuchaczy.”

Protokół 6 – Tak bardzo kochamy proletariat, że chcemy by dołączyli doń wszyscy Goje

„Stworzymy ogromne monopole, od których będą zależeć nawet wielkie fortuny Gojów, tak że zatoną wraz z kredytem państw nazajutrz po katastrofie politycznej.”

„Wszelkimi sposobami winniśmy podnieść znaczenie naszego super rządu wystawiając go jako protektora, wynagradzającego wszystkich którzy poddadzą się nam dobrowolnie. Należy, żeby przemysł wyssał z ziemi i pracę, i kapitały oraz żeby przez spekulację oddał w ręce nasze wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich gojów, do szeregów proletariatu. Wówczas Goje ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia”.

Komunizm. „Aby Goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej.”

Protokół 7 — „Kontrolujemy prasę” (i to było 15 lat temu lub dłużej)

„Wzmożone zbrojenia, zwiększanie składu osobistego policji są nieodzownymi… żeby poza nami istniały we wszystkich państwach tylko masy proletariatu, garść oddanych nam milio­nerów, policjanci i żołnierze”.

„Winniśmy zmuszać rządy Gojów przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego, wielkiego mocarstwa, czyli prasy, pozostającej z małymi wyjątkami, z którymi liczyć się nie warto – całkowicie w naszych rękach.

„Jednym słowem, aby podsumować nasz system ukrócenia rządów w Europie, poszczegól­nym rządom pokażemy siłę naszą przy pomocy zamachów, czyli terroru, wszystkim zaś, jeżeli dopuścimy do powstania przeciwko nam, odpowiemy armatami amerykańskimi, chińskimi lub japońskimi”.

Protokół 8 – Wykorzystywanie szantażowanych frontmenów

„Dopóki jeszcze nie jest bezpieczne powierzać stanowiska odpowiedzialne braciom naszym, żydom, dopóty będziemy obsadzali je przez ludzi, których przeszłość i charakter wykopały przepaść między nimi, a ludami i którzy w razie oporności naszym wskazaniom, będą musieli oczekiwać sądu albo zesłania. Wobec tego będą bronili spraw naszych do ostatniego tchu”.

Protokół 9

„De facto zlikwidowaliśmy już wszystkie rządy, prócz naszego… Obecnie, jeżeli niektóre państwa zaczynają protestować przeciwko nam, czynią to tylko dla formy, według uznania naszego i w myśl poleceń naszych, antysemityzm bowiem jest nam potrzebny dla rządzenia naszymi młodszymi braćmi”.

„My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. Na usługach swych mamy ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad odnowicieli monarchii, demagogów, socjalis­tów. Wszystkich zaprzęgliśmy do pracy. Każdy z nich na swoją rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony ład. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek działań tych: wzywają pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego międzynarodowego super rządu”.


Poprawność polityczna jest naturalnym kontinuum linii partyjnej. Co widzimy jeszcze raz to samozwańcza grupa ‚strażników’ narzucających swoje poglądy innym. Jest to dziedzictwo komunizmu, ale oni nie wydają się tego zauważać. – Doris Lessing

„Chcąc prowadzić walkę konkurencyjną, należy mieć pieniądze, które całkowicie są w posiadaniu naszym.”

„Przejęliśmy kontrolę nad instytucjami Gojów, wykorzystując chaotyczną licencję liberalizmu. Dostaliśmy się do egzekwowania prawa, do przeprowadzania wyborów, do prasy, do wolno­ści osoby, a głównie do kształcenia i szkolenia jako kamienia węgielnego wolnej egzystencji”. „Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież Gojów wychowując ich w zasadach i teoriach znanych nam jako fałszywe, mimo że to my je wpajamy”.

Protokół 10 „Zniszczyć rodzinę. Wykończyć ludzkość sporami i zepsuciem.

„Jakżeż Goje mają wglądać w treść spraw, jeżeli dla ich przedstawicieli najważniejszą kwestią jest uciecha?

„Przyzwyczaiwszy wszystkich do poczucia wartości osobistej, zniszczymy wpływy rodziny u Gojów oraz jej wartość wychowawczą, położymy kres wysuwaniu się umysłów indywidual­nych, bo kierowany przez nas tłum nie pozwoli im się wysunąć do przodu, ani nawet ich wysłuchać; tłum przyzwyczaił się do słuchania tylko nas, bowiem płacimy mu za posługę i uwagę.

„W ten sposób stworzymy potęgę ślepą, niezdolną poruszać się bez kierownictwa naszych agentów… Ludy poddadzą się temu rygorowi, widząc, że od tych przywódców zależą zarobki, wsparcia i otrzymanie wszelkiego dobra.

„Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cała jego kompleksja polityczna uległa zmianie: państwa zapadły na chorobę śmiertelną – zatrucie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii. Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły to co było jedynym zabezpieczeniem dla Gojów, a mianowicie despotyzm…

„Po obaleniu tronów dopiero stało się możliwe powstanie ery republikańskiej. Wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu – przez prezydenta wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur-marionetek, naszych niewolników. To było podstawą miny, umieszczonej przez nas pod narodami Gojów”.

Mędrzec Syjonu, George Soros

„Uznanie naszego despoty. nastanie wówczas, kiedy narody, absolutnie zmęczone nie­prawidłowościami i niekompetencjami – sprawa którą zorganizujemy – ich władców, zawo­łają: „zabierzcie ich, a dajcie nam jednego władcę całego świata, który zjednoczy nas i zniesie przyczyny waśni – granice, narodowości, religie, długi państwowe – który by dał nam spokój, którego nie możemy osiągnąć przy obecnych władcach i przedstawicielach”.

„A zatem musimy „zmęczyć ludzkość nieładem, nienawiścią, walką, zazdrością, a nawet stosować tortury, głód, wszczepianie chorób, nędzę. Wówczas Goje nie będą widzieli innego wyjścia, jak tylko oddać się zupełnie i ostateczne pod naszą władzę w kwestii pie­niędzy i wszystkiego innego. Bo gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo czy kiedykolwiek nastąpiłaby upragniona przez nas chwila”.

Protokół 11 – Masoneria instrumentem żydowskiej dominacji

„Dzięki tym kombinacjom: wolności prasy, prawu zrzeszania się, wolności sumienia, zasadom systemu wyborczego i wielu innym, które muszą zniknąć z pamięci człowieka. Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich wilkami a wiecie wszak, co się staje z owcami, kiedy do owczarni wkradną się wilki”.

„… będziemy im obiecywać zwrot wszystkich odebranych swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii. Nie warto wspominać o tym, jak długo będą ocze­kiwać tego zwrotu ich swobód.

Ten program opracowano żeby Żydzi w pośredni sposób osiągnęli to co niemożliwe jest innymi sposobami. Taki jest fundament dla naszej organizacji tajnej masonerii, przyczyna nie której nie podejrzewają bydlęta-Goje przyciągani do lóż.

„Bóg obdarzył nas, Jego naród wybrany, darem rozproszenia, który teraz doprowadził nas do progu władzy nad całym światem”.

Część 3

Protokoły 12-15: Masoneria służy mędrcom

” Goje zapisują się do lóż z nadzieją dobrania się do tortu społecznego… Te tygrysy z wyglądu mają dusze baranów, a wiatr swobodnie wieje przez ich głowy”. Protokół 15

Protokoły Syjonu przedstawiają masonów jako podległych Żydom. Ale jeśli wierzysz dictum Voltaire’a, że nie możesz krytykować swojego pana, to dlaczego masoneria działa niezauważana, kiedy nam nie wolno krytykować Żydów? Podejrzewam sata­niści – nie-Żyd i Żyd – zjednoczyli się pod egidą iluminatów, przeciwko nie-syjonistycznym Żydom i Gojom. Zasłużenie czy nie, jak w nazistowskich Niemczech, asymilowanych Żydów ustawiało się jako potencjalnego kozła ofiarnego.

Protokoły Syjonu powinien przeczytać każdy kto chce zrozumieć świat w którym żyjemy. One pokazują patologiczną nienawiść do nie-Żydów, i pragnienie osłabienia ich i wykorzystania. Protokoły były częścią „inicjacji” na 33o masońskich Żydów. Większość Żydów nie jest świa­doma tego programu, i dlatego łatwo nimi manipulować. „Antysemityzm jest nam niezbędny do kierowania naszymi mniejszymi braćmi”. [Protokół 9]

Prasa, filmy, kultura i rozrywka to placebo kontrolowane przez CIA dla iluminatów

Protokół 12 „Większość ludzi nie ma nawet najmniejszego pojęcia komu służy prasa. [Po rewolucji] nikt nie będzie bezkarnie [kwestionował] nieomylności naszego rządu… wśród tych nas atakujących będą też organy ustanowione przez nas, a będą atakować. sprawy które wcześniej postanowiliśmy zmienić. Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez naszej kontroli”.

„Ustanowimy własną opozycję [prasę] która. będzie przedstawiać jakby na pozór przeciwne nam poglądy. Nasi prawdziwi oponenci przyjmą tę udawaną opozycję jako ich własną i odsłonią nam swoje karty. Osiągniemy pewne zwycięstwo nad naszymi przeciwnikami, bo oni nie będą dysponować organami prasowymi, w których mogliby w pełni wyrażać swoje opinie„.

Trójka syjonistycznych pionków

Protokół 13 – „Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami”. „Dalej będziemy odwracać uwagę [mas] rozrywką, grami. sztuką, sportem. od spraw z którymi musielibyśmy walczyć z nimi. Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od samodzielnego myślenia, ludzie zaczną mówić to samo co my, bo tylko my zaproponujemy im nowe kierunki myśli. oczywiście za pośrednictwem tych osób, z którymi o solidaryzowanie się nie możemy być pomawiani. Któż wówczas podejrzewać może, że wszystkie problemy (zagadnienia) owe były przez nas dobrane w myśl planu politycznego, którego nikt nie mógł odgadnąć w ciągu wielu wieków?”

Protokół 14 – „Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożą­dane, poza naszym kultem jedynego Bóstwa. Dlatego też powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Będziemy też ujawniać szaleństwo pogoni gojowskich rządów za „fantastycznymi programami społecznych błogosławieństw [socjalizm, komunizm], nie zauważając nigdy, że systemy te produkowały państwo gorsze, a nigdy lepsze.”

„Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń Gojów, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmielą się zdradzić jej tajników. Mędrcy nasi wy­chowani do kierowania Gojami, będą układali nowe projekty, przy których po­mocy będziemy wpływali na umysły Go­jów, kierując ich tak by to rozumieli tak jak to określiliśmy”.

Protokół 15 Gojowscy masoni całkowicie manipulowani

Po rewolucji oni rozwiążą wszystkie tajne organizacje, ale do tego czasu „będziemy zakładać i mnożyć loże masońskie” bo tam „znajdziemy nasz centralnym punkt wywiadowczy i środki wpływu… i powiążemy razem… wszystkie elementy rewolucyjne i liberalne”.

Dzięki masonerii: „Najbardziej tajne spiski polityczne będą nam znane i objęte naszy­mi wskazówkami w dniu ich powstania. Wśród członków … będzie prawie wszyscy agenci międzynarodowej i krajowej poli­cji,… w celu wykorzystania ich własnych szczególnych środków wobec nieposłusz­nych, a także do sprawdzania naszej działalności [tj. działać w naszym imieniu bez przywiązania do nas winy] i dostar­czyć pretekstów dla niezadowolenia itd. [prowokacje] Stąd rola policji i agencji wywiadowczych w naszym społeczeństwie Jeśli będzie jakiś plan przeciwko nam, to w końcu nie będzie to nikt inny niż jeden z naszych najbardziej zaufanych sług”.

J. Edgar Hoover w masońskich regaliach

Gojowscy masoni są całkowicie manipulowani. :Goje wchodzą do lóż z nadzieją otrzymania kęska publicznego tortu”. On ubliża gojowskim masonom. „Te tygrysy z wyglądu mają dusze baranów i wiatr swobodnie wieje przez ich głowy”. Daliśmy im ulubiony temat – „kolekty­wizm” mimo że on narusza prawa natury.

„Czy to nie jest dowodem na to, że umysł Gojów jest nierozwinięty w porównaniu z naszym? I to przede wszystkim gwarantuje nasz sukces”. Autor mówi, że nic go nie zatrzyma nieza­leżnie od ofiary. Nie dba o „nasieniu gojowskiego bydła”, ale ofiara Żydów poskutkowała w poprawie sytuacji pozostałych. Przyspieszymy śmierć tych którzy „hamują nasze sprawy”.

„Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt prócz braci nie będzie mógł się domyśleć, nawet same ofiary; wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi tego potrzeba, na pozór wskutek zwykłych chorób. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować. Takimi sposo­bami wyrwaliśmy z masonerii wszelki za­rodek protestu przeciwko naszym zarządzeniom”.

(Zob. Rotszyldowie zamordowali co najmniej 7 prezydentów USA /”Rothschilds Murdered at Least Seven US Presidents.”)

Wyższa inteligencja wybranego narodu potwierdza, że „sama natura przeznaczyła nas do przewodzenia i rządzenia światem”. Opisuje paternalistyczny despotyzm oparty na poddaniu ludzkości temu kto silniejszy. Co do tej potęgi, narody świata a nawet ich rządy są „tylko małymi dziećmi”.

Dr Henry Makow

Tłum. Ola Gordon