Harold Rosenthal, asystent senatora z USA, zdradza tajemnice skrzętnie ukrywane przez Żydów

W roku 1976, Walter White, Jr.,“zaniepokojony patriota,” przeprowadził wywiad z młodym Żydem imieniem Harold Rosenthal, asystentem senatora Javitsa z Nowego Jorku.
W wywiadzie tym, zatytułowanym “Ukryta Tyrania” (“Hidden Tyrrany”), arogancki Rosenthal mówił bez skrępowania (co nagrywane było na taśmie) o tym że Żydzi sfabrykowali różne “fałszywe historie  mające ukryć ich naturę i chronić ich status i władzę”.Rosenthal obala powszechnie akceptowane kłamstwo o tym, że “Żydzi są Izraelitami i co za tym idzie są narodem wybranym przez Boga”.

Rosenthal: “Większość Żydów tego nie przyzna, ale naszym bogiem jest Lucyfer – tak więc nie kłamałem – jesteśmy jego narodem wybranym. Lucyfer jest bardzo prawdziwy”. (zobacz)

Co jest celem Lucyfera? “Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego” (Izajasza 14:14). Uzurpuje on sobie cześć składaną Bogu (Mateusza 4:9).

Lucyfer chce zwieść (i zwodzi) cały świat (Objawienia 12:9) przez przedstawienie siebie jako anioła światłości (2 Koryntian 11:4). Idealnie przedstawia to działanie masonerii. Ich motto “czynić dobrych ludzi lepszymi” tworzy dla publiki fałszywy obraz i przesłanie, które powinno raczej brzmieć: “Jak dać się opętać przez demona  w 33 łatwych krokach.” Żydowska i masońska religia czci tego samego boga.

JASNE ŚWIATŁO

W żydowskiej synagodze jasny płomień reprezentuje ich boga. Hebrajskim słowem określającym Lucyfera jest Hillel (Strong’s Concordance- Konkordancja Stronga #H1966) i oznacza “jasne światło”. Co ciekawe, nazwę tą przyjęła żydowska organizacja studencka. Najważniejszym tekstem kabały jest “Zohar”, co oznacza książke światłości lub splendoru.

Tzw. żydowska gwiazda (heksagram) jest najpotężniejszym symbolem w okultyzmie i znana jest pod wieloma nazwami – Gwiazda Molocha/Saturna/Chiun/Remphana. Jest to symbol unii mężczyzny i kobiety, ma znaczenie identyczne z masońskim cyrklem i ekierką, które również jest symbolem o sześciu wierzchołkach. Masońska litera “G” reprezentuje akt seksualny. W wielu miejscach litera “G” zastępowana jest w żydowskich gwiazdach przez    יהוה

Hebrajskie חי noszone przez wielu Żydów jako ozdoba na szyi oznacza “życie”(lachaim). Słowo te tłumaczy się dosłownie “żyjąca rzecz” lub “bestia” (H2416); ten symbol jest znakiem Bestii.

Żydowskie imię boga reprezentuje tetragrammaton יהוה(YHVH) który wymawia się Jahwe lub Jehowa. Znaczenie imienia Boga jest w Biblii podkreślane wielokrotnie.

Prawdziwe znaczenie imienia Jehowa (Yah-Hovah) w języku hebrajskim:”Yah” (#H3050) oznacza “bóg”. “Hovah” (#H1942) tłumaczy się na “chętnie pożądany, upadły, pragnienie, ruina, klęska, wina, intryga, niegrzeczny, obrzydliwy, perwersyjny, bardzo zły. “

Jehovah jest synonimem Baala:

“Baali (#H1180) od ba’al ; mój mistrz; Baali, symboliczne imię Jehowy.

The Jewish Encyclopedia, Encyklopedia Żydowska (“Adonai and Ba’al”) oznajmia: “Imię Ba’al (..) najwyrazniej jest ekwiwalentem dla Yhwh.”

Od czasów Jeremiasza Żydzi zapomnieli prawdziwego imienia Boga i zastąpili je “Baalem” lub “YHVH”. Stary Testament wyraznie zwraca uwagę na kłamliwych proroków i okres gdy to nastąpiło: “Słyszałem to, co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie w moim imieniu: Miałem sen, miałem sen! Dokądże będzie tak w sercu proroków, przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego serca? Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu, podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie.” (Jeremiasza 23: 25-27)
YHVH i Ba’al reprezentują boga seksualnej perwersji i zła, Szatana.

Żydzi twierdzą że imienia tego (YHVH) nie można wypowiadać głośno, co jest sprzeczne z nakazem samego Boga, nakazem głoszenia jego imienia całemu światu (Wyjścia 9:16). Dlaczego ignorują ten nakaz?

GŁOSZENIE IMIENIA BOŻEGO

Judaizm uważa siebie za autorytet w rozumieniu Starego Testamentu; dlaczego więc nie praktykują tego czego nauczają? Ubierają się w czarne szaty, w kolor śmierci, mimo zalecenia Pisma by ubierać się na biało (Koheleta 9:8), odrzucają Chrystusa jako mesjasza (który zapowiadany był przez cały Stary Testament) i odmawiają wymawiania “Imienia Bożego” łamiąc tym samym nakaz Pisma Świętego.

Nie wymawiając imienia swego boga (YHVH) Żydzi tworzą atmosferę tajemnicy i świętości wokół tego imienia, pobudzając ciekawość ludzi zaintrygowanych jego mocą. Gdy ciekawscy Żydzi i nie-Żydzi widzą tetragrammaton używany podczas rytuałów okultystycznych, dziwią się dlaczego ci magowie wykorzystują mistyczną moc tego imienia.

Wicca, satanizm, Tarot, katolicyzm, masoneria i kabała używają swej znajomości “świętego imienia boga” jako przynęty do rekrutowania nowych członków kultu. Gdyby nie było ono takie tajemnicze, tym mistycznym kultom zabrakłoby kluczowego narzędzia przy rekrutacji. Nie mogłyby oferować innym zakazanej wiedzy gdyby Żydzi, samozwańczy autorytet w sprawach Boga, wymawiali jego Imię otwarcie.

Szkoły Tajemnic i sabaty czarownic mają wielki dług wobec Judaizmu który utrzymuje powszechną akceptację znaczenia i sekretności imienia YHWH. Wymawianie jego imienia na głos jest zarezerwowane dla “wybrańców” którzy nauczą się kabały (i zapłacą za to grubą kasę), a dla profanów jest zabronione. Doktryna judaistyczna jest kluczowa dla sprzedawania ludziom okultyzmu jako czegoś praworządnego.

Szatan jest twórcą zamieszania i występuje pod wieloma imionami. Wielu antycznych, pogańskich bogów było Szatanem lub jego aniołami w innych formach (“Dwa Babilony”, A. Hislop). Żydzi używają wielu fałszywych imion dla Boga w czasie swoich rytuałów, alternatywnych tytułów Szatana i innych potężnych demonów.

W tym samym duchu magowie i sataniści przyzywają demony. W Biblii Szatana, Żyd Anton LaVey przedstawia szeroką listę “imion piekielnych”, przez których przyzywanie czarownik ma otrzymać nadludzkie możliwości, inteligencje, władzę, umiejętności manipulacji, niezwykłą kreatywność, zamożność i satysfakcję z swej pożądliwości.

MODLITWA

Żydowskie modlitwy odprawiane są w Jidysz,  kompozytowym języku dalekim od oryginalnego hebrajskiego (A.C. Hitchcock, “The Synagogue of Satan,” 1). Modlitwy we współczesnych synagogach są ukrytymi inwokacjami demonicznymi. Są hipnotycznymi zaklęciami, podobnymi w wymowie do języka enochian używanego w Kościele Szatana.

Młodzi Żydzi spędzają wiele godzin przygotowując się do Bar Mitzvah (Bar Micwy), innymi słowy wkuwają na pamięć długie pieśni, uczą się przy tym właściwego rytmu i tonacji. Większość z nich, po Bar Micwie nie będzie w stanie przetłumaczyć więcej niż garści słów. Ci młodzi chłopacy i dziewczyny nie mają pojęcia co mówią i do kogo się modlą. Wywołują oni demony o imionach adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana).

Mechaniczne powtarzanie i kiwanie głową pomaga im podczas modłów w osiąganiu stanu transu. Wielka liczba niewierzących Żydów w miejsce religii wybiera coś innego: angażują się w pseudo-religijny kult statusu społecznego i wiedzy. Jak pisał Bill Cooper: ” KULT (coś zupełnie innego od NAUKI) wiedzy, technologii i dyscyplin naukowych jest SATANIZMEM w najczystszej formie, a bogiem tej religii jest Lucyfer” (“Behold A Pale Horse,” 70). Judaizm wystawia swoich wiernych na identyczne moce i wpływy jak Kościół Szatana i masoneria.

KABAŁA

Założenia kabały i satanizmu są identyczne: odwrócenie ról między Bogiem i Szatanem. Jest to poszukiwanie ukrytej (occult) wiedzy w celu otrzymania podobnych bogu umiejętności, poprzez przyzywanie imion tzw. “bogów”. Są to imiona upadłych aniołów/demonów/mistrzów duchowych, strażników tajemnej wiedzy (Rodzaju 6:4, księga Enocha, księga Jubileuszów). Podczas gdy nie wszyscy Żydzi praktykują kabałę, wszyscy akceptują najwyższe kabalistyczne imię swego boga – YHWH.

Niesławny kabalista i satanista  Aleister Crowley pisał:  “Są tu 72 Anioły… imiona ich pochodzą od “Wielkiego Imienia Boga”… Imieniem jest Tetragrammaton:  I.H.V.H., znany jako Jehowa. Jest on Najwyższym Władcą… całego wszechświata (Księga Thota, 43). Wiele innych odmian imienia YHVH używanych jest w okultyzmie w odniesieniu do Jahwe czy Jehowa.

“Z 54 świętych imion w żydowskiej kabale, najważniejszym jest YHWH” (R. Hathaway “Sacred Name of God? Or Blasphemy,” remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm).

Żydowskie credo, Shema, mówi: “Nasz Pan jest Jeden”. Po co więc przyzywać te inne imiona?

DEMONOLOGIA

Sekretem antycznych Egipcjan, oraz ich współczesnych spadkobierców masonów, jest demonologia i przyzywanie demonów dla uzyskania mocy – poprzez diabła, Jehowę. Na pewnym stopniu wtajemniczenia mason “dowiaduje się że diabeł, w przebraniu Jahbuhluna, jest najświętszym Panem – imię Jahbulun (Jahbulon) jest połączeniem imion Jahwe, Baal i Ozyrys. Inwokuje on:  Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica, roz. 4). Albert Pike opisuje obszernie kabalistyczne/masońskie znaczenie AHOVAH w swojej książce  Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519).

SKĄD TE IMIĘ W BIBLII?

YHVH zostało włączone w tekst Starego Testamentu przez faryzeuszy i innych praktykujących babiloński satanizm (prekursora kabały i talmudyzmu). Dla tych którzy nie wierzą że Talmud jest księgą satanistyczną polecam lekturę przynajmniej niektórych fragmentów, jak np. tego o Chrystusie w piekle, gdzie gotuje się w gównie i nasieniu (Gittin, 56b,57a).

Pomiędzy żydowskimi Masoretami a Kościołem katolickim zwarto umowę po roku 1000. Zgodzono się wtedy by imię Boga w hebrajskim Starym Testamencie zamienić na pogańskiego Jahwe/Jehowa poprzez tetragrammaton (remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm).

To wyjaśnia słowa Rosenthala: “Jesteśmy zdumieni głupotą chrześcijan, którzy przyjmują nasze nauki i propagują je jako swoje własne.”

Henry Ford: “Chrześcijanin nie czyta Biblii inaczej niż przez żydowskie okulary, a co za tym idzie czyta ją zle.” (“Międzynarodowy Żyd” cz. IV, 238).

PRAWDZIWE IMIĘ BOGA

Demoniczną pogardę dla ludzkości wykazaną przez lucyferiańskiego Żyda, Harolda Rosenthala, dopełnia zabójcze połączenie: żydowskich rytuałów połączonych z kultem wiedzy i samego siebie. Żydzi jako ludzie, poprzez odrzucenie Boga i/lub akceptację Jehowy, trwają w stanie opisanym w Liście do Rzymian (1: 28-31) “A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,  bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.”

Oczywiście, pan Rosenthal był członkiem tzw. elity, jawnie satanistycznej mniejszości wśród narodu żydowskiego. Zwykły Żyd nie wie o tym że bóg jego religii jest w rzeczywistości Szatanem ukrywającym się za mistycznym imieniem. Dla Szatana nie ma różnicy czy wielbiony jest bezpośrednio czy dzięki subtelnym kłamstwom i zwiedzeniu (Rodzaju 3).

Mądry Salomon pytał: “Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? – A jakie syna? Wiadomo ci może?” (Przysłów 30:4). Imieniem Boga jest  אהיהAHAYAH, co oznacza JA JESTEM. Jest to imię przekazane Mojżeszowi razem z Prawem.

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. (Wyjścia 3: 14-15)

Will Newman poleca stronę www.macquirelatory.com. Nie jest to jego strona, ale jest w kontakcie z jej autorem i uważa jego pracę za wyjątkową.

Zródło: Henrymakow.com

Will Newman, tłumaczenie: Radtrap

WILL NEWMAN:  Żyd, licencjonowany religioznawca, jego krewni związani są z Talmudyzmem, kabałą, B’nai Brith i masonerią.

http://www.macquirelatory.com/Templates/Index2.html
http://www.macquirelatory.com/Article%20Index.htm

Pan Rosenthal oświadczył publicznie, że Żydzi będą kompletnie panować na całym świecie i że oni kontrolują wszystkie aspekty życia politycznego w Ameryce i wszystkie aspekty porozumiewania się przez media (podkreślenie pana Rosenthala).

Wreszcie pan Rosenthal i ja spotkaliśmy się i odbył się prywatny wywiad z nim, w czasie którego rozmowa była nagrywana na taśmie za jego wiedzą i zgodą. W czasie długiego wywiadu pan Rosenthal stał się niecierpliwy, szorstki i wulgarny (wszystko to znalazło się na taśmie) i on żądał reszty zapłaty zanim ja skończyłem moje pytania.

Ponieważ cały wywiad był tak długi, my opublikowaliśmy w 1977r. tylko pierwszą część pod takim samym tytułem jak powyżej: „Ukryta tyrania”. Kopie tego artykułu były poszukiwane przez ludzi z całego świata. Obecnie my uwalniamy resztę nagranego wywiadu jako Część drugą. Chociaż nie zamierzam robić dygresji, ale pewien analityk powiedział mi, że pierwsza część manuskryptu „Ukrytej Tyranii” trafiła do 7 milionów czytelników. Gdy ta końcowa, druga część zaczyna cyrkulować, jej rozchodzenie się wydaje się nawet większe. To zależy też od Ciebie czytelniku.

Zanim jakakolwiek umowa została zawarta między nami, ustaliłem z panem Rosenthalem, że on odpowie na nieograniczoną liczbę pytań całkowicie uczciwie i jak tylko będzie mógł najlepiej. To właśnie dzięki temu uzgodnieniu ja oskarżyłem pana Rosenthala , że nie odpowiada mi uczciwie w czasie końcowej fazy wywiadu na następujące pytanie: Czy Pan wie kiedy i dlaczego zaczęła się historia dotycząca Żydów jako narodu wybranego? To jest między innymi wtedy, kiedy on powiedział: ” Większość Żydów nie lubi wspominać tego, ale naszym bogiem jest Lucyfer – więc nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranym narodem. Lucyfer jest bardzo żywy. Jak to poszło do prasy, my stale szukamy państwowego urzędu, aby badał twierdzenie pana Rosenthala. Mój słownik określa takie twierdzenie jako „zdradę stanu”.

My teraz podsumowujemy dysputę, w czasie której dyktafon był wyłączony. Kiedy pojawia się literka „W” to są moje słowa a kiedy „R” to są komentarze pana Rosenthala.

W- Panie Rosenthal, jak Pan przewiduje, co społeczeństwo Świata zrobi Wam Żydom, kiedy cała ta historia zostanie opublikowana w całości, kiedy prawda rzeczywiście wyjdzie na jaw?

R – Ja myślę, że myśmy skończyli już ten wywiad.

W – Ja jestem zainteresowany, wydaje mi się, że ta kwestia wymaga Pana odpowiedzi.

R – My wszyscy będziemy skończeni, Pnie White a Pan mnie teraz znów zaczyna pompować. Ja już dałem Panu „tablice z kamienia” i jeszcze Pan chce

więcej.

R – Tak czy owak, czy Wyście jeszcze nie zrozumieli – Wy Chrześcijanie!!!

W – Teraz Pan mnie gani, ponieważ jestem chrześcijaninem. Myślałem, że próbujemy opierać się na podstawie jakby interesu (business-like basis).

R – (niezrozumiałe wykrzykniki pana Rosenthala)

W – Cokolwiek to jest lub znaczy, Pan używa słów, których ja nigdy przedtem nie słyszałem. Czy Pan (teraz) mówi po angielsku?

W – Czy Pan może to przeliterować?

R – (Rosenthal literuje M I S CH N A H i krótko komentuje, że jest to słowo z podstaw Talmudu. I dalej kontynuuje: Nie zatrzymujmy się nad tym bo nigdzie nie zajdziemy – poza tym my zakończyliśmy sprawę i to kończy naszą umowę.

W – Czy boi się Pan odpowiedzieć na pytanie, które zadałem?

R – Co u diabła Pan o mnie myśli? – Ja się nie boję odpowiedzieć na żadne pytanie, ale już dałem Panu dość informacji na całą książkę.

W – Czy ja nie zapłaciłem Panu według naszej umowy?

R – Ech! – oczywiście – ale znów Pan chce więcej. W porządku, chce Pan mojej opinii na temat co ludzie na świecie pomyślą, gdy ta historia będzie napisana.

W- Dobrze, ja nie postawiłem pytania dokładnie tak, ale proszę kontynuować.

R – Ja nie przysięgnę się co ludzie będą myśleć. Nie mniej kiedykolwiek to się stanie Pan i ja będziemy martwi. Po prostu nie żywi. Czy to Pana satysfakcjonuje?

W – Są jeszcze dwa lub trzy pytania w moich notatkach i jedno z nich jest bardzo ważne.

R – Jakie to pytanie?

W – Że 6 milionów Żydów rzekomo było spalonych (skremowanych) lub zamordowanych przez nazistów

R – Co na ten temat?

W – Czy Pan wie kto, albo jaka żydowska organizacja stworzyła to wielkie kłamstwo?

R – Nie, nie wiem nic na temat jego autentyczności. Nie myślę wszakże żeby to było ważne.

W- Panie Rosenthal, pan wie lepiej, co Pan myśli o młodej generacji, która wzrasta wierząc w to wielkie kłamstwo? I Pan myśli, że to nie jest ważne!!

R – To jest następstwo wojny i my wszyscy wiemy, że Hitler nienawidził Żydów, więc ktoś, kiedyś pomyślał, że przesadzi z tą liczbą. My wiemy, że wielu, wielu Żydów było zabitych przez nazistów.

W – Jestem pewien, że Pan wie, iż kiedy II wojna światowa wybuchła, w całych Niemczech było mniej niż ćwierć miliona Żydów. Wiele tysięcy Żydów już opuściło (wtedy) Niemcy. (Przypisek tłumacza: Pan White nie bierze pod uwagę, że w Polsce przedwojennej było 3.5 miliona Żydów i bardzo dużo ich było (kilka milionów) w sąsiednich państwach, Europy Środkowo-Wschodniej i na Białorusi i Ukrainie i ci Żydzi zostali w ogromnym procencie wymordowani. W Warszawie było ich pół miliona a kto wrócił? W Izraelu też ich nie ma, prócz nie wielu niedobitków. Liczba 6 milionów nie wydaje się bardzo przesadzona).

R- Więc co? Jak poprzednio powiedziałem, naród żydowski jest najmądrzejszym narodem świata. Tak wiec ktoś wymyślił wielką liczbę i może ta liczba rosła aż do dzisiaj i mamy 6 milionów Żydów zabitych. My kontrolujemy media i to jest wielka różnica. W innym przypadku Wasi ludzie mogliby puszczać Wasze wielkie kłamstwa.

W – Pan przeczesał to troszkę. Coś tak ogromnego…

R – Przerwał mówiąc – Mój naród był uczony zważać (na słowa) naszych nauczycieli raczej niż na słowa waszych ludzi i na (wasze) prawa.

W – Pan żyje w Ameryce Panie Rosenthal i naszym obowiązkiem jest przestrzeganie praw naszego Kraju. Wasza religia uczy Was, że możecie składać przysięgę, taką jak wtedy gdy jesteście przyjmowani do urzędu związanego z polityką i jeśli przysięga Wam nie odpowiada możecie po cichu zaprzeczać faktowi że składaliście tę przysięgę. Ja mam teraz kopie żydowskiego dokumentu zwanego Kol Nidre i sprawdziłem jego autentyczność. (Dokument Kol Nidre (wszystkie śluby) znajduje się w księdze Talmudu Nedarim (Śluby) i jest odczytywany w synagogach każdego roku w Dniu Pokuty. To pozwala uznać za nie ważne i rozgrzeszone zapomniane i puste, bez efektu – wszystkie przyszłe zobowiązania, przysięgi i przyrzeczenia. To pozwala Żydom kłamać, oszukiwać i być przewrotnym.

R – Nie wszyscy Żydzi praktykują te sprawy z przysięgami. Jestem tego pewien.

W – Nie mniej czy to praktykują czy nie, ale robią to z przyzwoleniem Rabina

R – W pewnym stopniu tak. Prawdopodobnie gdy to jest korzystne dla jakiejś osoby.

W – Czy to nie jest grzech?

R – Być może z Waszego punktu widzenia. Powiedziałem Panu – Pan i ja jesteśmy różni. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Nasze wierzenia są całkowicie różne. My byliśmy chowani w ten sposób od stuleci tak, że dla nas nie jest żadnym grzechem składać przysięgę i łamać ją. To jest nasze nauczanie. (Ten punkt w różnicy charakterów był wyrażony przez wielu innych żydowskich pisarzy i mężów stanu i jest dobrze udokumentowany w historii i nauce. Nie mniej, co jest śmieszne, chrześcijanie nadal wierzą w żydowskie kłamstwo, że „wszyscy jesteśmy jednakowi lub równi”.

W – Prawdopodobnie zachowałem najważniejsze kwestie aż do teraz

R – Słuchaj White, jeśli będziesz nadal przedłużał, to mój czas to pieniądz. Zrobiliśmy umowę a Pan przedłuża ją poza granice rozsądku. Pan ma to wszystko na taśmach i proszę pamiętać, że uzgodniliśmy, że Pan może brać cokolwiek chce z tych nagrań i Pana notatek, ale pod żadnym warunkiem nie wolno Panu ich reprodukować. One powinny być zniszczone. Jeśli złamiesz tą umowę wytniemy Ci jaja.

W- Kto to „my”

R –  Po prostu bądź mądry i będziesz wiedział. Pan nie chce mieć kłopotu i ja też. Niech Pan stosuje się do umowy i nic się nikomu nie stanie!! A teraz daj mi resztę pieniędzy Dobrze?

W – Zamierzam trzymać się naszej umowy co do litery i może Pan mieć moje słowo honoru, że te taśmy nie pójdą dalej i pozostaną w moim użyciu w przygotowaniu opowieści. Nie ma tu miejsca na niezrozumienie. My zgodziliśmy się na to i ja dotrzymam słowa. Za minutkę Pan otrzyma pieniądze.

R – Mam przyjaciół White i znam wielu ludzi i nie chcę, aby oni czytali rzeczy związane ze mną, których ja nie powiedziałem. Nie przeklinam tego co Pan lub ktokolwiek myśli, ale ja nie chcę drukowanych kłamstw – tylko pytania i odpowiedzi z tego wywiadu.

W – My rozumiemy się doskonale co do tego Panie Rosenthal. A teraz jeszcze jedno pytanie:

R – Strzelaj. Ale pamiętaj, że potrzebuję wielkich pieniędzy.

W – Pan z pewnością wie z jakiegoś szkolenia, albo Pan ma jakieś osobiste odczucia co do tego Kiedy i dlaczego zaczęła się historia, że Żydzi są narodem wybranym Boga?

R – My JESTEŚMY wybranym narodem Boga.

W – czy Pan na prawdę w to wierzy?

R – Być może ja to wytłumaczę, ale może Jake da lepszą odpowiedź

W – Kto to jest Jake?

R – Jake Javits Pan wie mój współtowarzysz. To jest człowiek dla którego ja pracuję i on jest bardzo mądrym towarzyszem. Bardzo mądry. Jego odpowiedź może lepiej posłużyć Panu dla opowieści.

W – Ja chcę Pana odpowiedzi.

R – ……. Pan i ja mamy innego Boga

W – Czy to jest odpowiedź na pytanie, że Żydzi są wybranym narodem Boga?

R – Dla naszego Boga my jesteśmy wybrani. Jesteśmy tak uczeni od dzieciństwa.

W – To jest wymijająca odpowiedź. Pan wie co ja myślę, gdy stawiam takie pytanie i ja nie wierzę w pana odpowiedź i w Pana wytłumaczenie.

R – W porządku. Ja nie potępiam tego w co Wy wierzycie

W – Czy Wy wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem?

R – Do diabła! Czy my znowu wracamy do tego tematu? Już przez to przechodziliśmy.

W – To było zanim wyłączyliśmy dyktafon. Nie wydaje mi się, żeśmy zapisali Pana odpowiedź na to pytanie.

R – Dobrze, mogę odpowiedzieć za wszystkich Żydów. Ja myślę że Pan pyta co Żydzi na całym świecie myślą?

W – Tak

R – Jake mógłby odpowiedzieć lepiej niż ja

W – Proszę Pana a nie chcę żadnych odpowiedzi pana senatora Javitsa

R – White, Ja wiem czego Pan poszukuje. Ja wiedziałem od początku, ale to jest w porządku. Wy i my jesteśmy tak odmienni. Wy jesteście z innej gliny. Wy nie jesteście z naszego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że my nie poważamy Was i Waszego rodzaju (Genesis 3:15)

W – Odnosi się Pan po prostu do naszego rodzaju jako do chrześcijan?

R – Nie do Was jako do nie-Żydów – wszyscy jesteście naszymi wrogami. Kiedy byłem małym chłopcem, po prostu dzieckiem, byliśmy uczeni bardzo mądrze. Wiele stuleci temu, kiedy Żydzi byli prześladowani prawie w każdym kraju i wypędzani z tak wielu krajów – niektóre rządy, nie mogę sobie przypomnieć czy to był rząd Francji czy Hiszpanii). W każdym razie ten rząd zażądał, że Żyd musi stać się chrześcijaninem albo będzie wypędzony z kraju.

W – Tak, ja przypominam sobie, że czytałem to wiele razy

R – Czy to była Francja czy Hiszpania?

W – Może oba te kraje, ale ja przypominam sobie żywo królową Izabelę hiszpańską – jak cierpliwa ona była w stosunku do Żydów – zawsze dając im dobrodziejstwo wyjaśnienia wątpliwości, dopóki nie przyszedł czas, że jej oczy otworzyły się całkowicie na podstępy Żydów. Ale proszę kontynuować.

R – Tak czy owak, Żydzi mieli w tym czasie bardzo mądrego przywódcę rabina, światowego przywódcę i jego rady były przyjmowane na całym świecie. On powiedział, że Żydzi muszą udawać, że są chrześcijanami i czekać na swój czas i czynić prawdziwe ofiary jeśli to konieczne. My zawsze byliśmy gotowi poświęcić parę tysięcy Żydów w zamian za światowe przywództwo. (Taki był plan Żydów, którzy wywołali II wojnę światową. Troche Żydów zostało poświęconych tak, żeby propaganda prześladowań mogła być kontynuowana). To jest mała cena i nie ma nic zdrożnego w tym. Byłem nauczany, że my Żydzi mamy być prawnikami, tak abyśmy mogli kontrolować i dławić sądy i nawet sędziów jeśli oni nie byliby Żydami. My powinniśmy stawać się doktorami i nauczycielami i liderami we wszystkich Kościołach – i ten cel był prawie całkowicie urzeczywistniony. Powiedziałem to poprzednio i powtórzę to teraz, że będziemy mieli kompletną, powtórzę kompletną kontrolę na całym świecie, możliwie jeszcze zanim ja umrę. Mamy wielkie sukcesy w trzymaniu nie-Żydów w zamieszaniu. My stwarzamy zamieszanie. (Słowo Babilon po hebrajsku znaczy Babel i oznacza zamieszanie. Żydzi są mistrzami w robieniu zamieszania, ponieważ są liderami systemu znanego jako „Tajemnica Babilonu”). Pan nie jest głupi Panie White. Pan wie, że Żydzi mają powodzenie dzięki swojej jedności. My umieramy jeden za drugiego jeśli potrzeba. My wspaniałomyślnie finansujemy swoich, więc jest zrozumiałe, że my rządzimy nie tylko w tym kraju. My kierujemy amerykańską polityka zagraniczną. Jesteśmy nadrzędnym rządem świata. Czy to wystarczy (Panu)?

W – Niech Pan kontynuuje. To co Pan mówi jest dla mnie bardzo interesujące. Proszę mówić.

R – My jesteśmy najsilniejszą grupą ludzi na świecie! Czy Pan w to wierzy?

W – Pan mówi z takim przekonaniem, że ja…….

R (przerwał) – My możemy zniszczyć ekonomię każdego kraju bez ich świadomości co się dzieje, jeśli tego chcemy. Myślę, że to jest to co Pan chciał usłyszeć. (Większość Amerykanów jest całkowicie nieświadomych, że przez system Federalnych Rezerw ich pieniądze zostały skradzione i oszczędności roztrwonione).

W – Mam nadzieję, że Pan mówi mi prawdę, Panie Rosenthal.

R – Tak, to jest prawda. My jesteśmy sprytni – my jesteśmy potężni i we właściwym czasie spowodujemy, że Wasze żony, Wy nie-Żydzi, zostaną zmieszane z Czarnymi i za 50 lat Wy wszyscy będziecie zmieszani. Czarni lubią p….. wasze białe kobiety i my sprowokujemy to używając ich dla swoich korzyści.

W – Ja pamiętam jak Pan mówił, że Czarni będą wykorzystani.

R – Tak, my wykorzystamy ich dla swoich korzyści. (To głównie w żydowskich statkach handlowych i dzięki żydowskim targowiskom Czarni dostali się do Ameryki)

W – I potem będziecie próbowali zniszczyć ich, gdy już ich wykorzystacie, jak przewiduję?

R – Jeśli to konieczne. Tak! Pan i ja wiemy, że oni są ludźmi niższego rodzaju, głupia rasa, ale mogą być użyteczni za pomocą pieniędzy. Znaczy wielkich pieniędzy. Czarni zrobią wszystko za pieniądze. Tak więc, gdy przyjdzie czas – i Pan być może dożyje, aby to widzieć – my będziemy mieć kompletną kontrolę a Wy głupi chrześcijanie czekacie na Waszego Chrystusa, oszusta, który ma wrócić by Was zbawić.

W – Gorycz przemawia przez Pana

R – Wcale nie. Dlaczego miałbym być zgorzkniały? Jesteśmy na szczycie!!

W – I kiedy ta cała podła historia zostanie poznana, rezultatem będzie obudzone społeczeństwo – rozzłoszczone społeczeństwo, które zechce Was zniszczyć.

R – Jak? Pytam jak? Wy nie macie środków dotarcia do społeczeństwa. My je mamy wszystkie pod taką kontrolą, że nikt nie może dotrzeć do narodu bez naszej woli. (Kto miał kontrolę nad mediami masowymi w czasie 20 stulecia? – Przewodniczący ABC, panowie Leonard Goldenson, Prezydent CBS – James H. Rosenfield, Przewodniczący RCS Dawid Sarnoff, Szef egzekutywy NBC – Fred Silverman, Prezydent PBS – Lawrence Grossman, Przewodniczący Time – Artur Heiskell, Wydawca U.S. News and World Report – Marvin Stone, szef egzekutywy Dow Jones – Warren H. Phillips, Wydawca Newsweeka – Lester Bernstein, Prezydent TV Gide – Walter Annenberg, Prezydent New York Times – rodzina Sulzbergerów, producent programów TV – Norman Lear – oni I jeszcze wielu innych to wszystko Żydzi!!). My rządzimy tym!! Zaraziliśmy całkowicie Wasze Kościoły a teraz mamy pod kontrolą szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych. To jest rzeczywistość, że mamy całkowitą kontrolę nad zorganizowanym chrześcijaństwem. Prawie wszędzie, całkowicie.

W – Znajduję tak wiele rzeczy odrażających w tym co Pan mówi i w sposobie w jakim Pan to mówi.

R – To jest to, co Pan chciał usłyszeć lub Pan nie zapłacił dość pieniędzy za ten wywiad.

W – Tak długo jak Pan jest prawdomówny w stosunku do mnie – ale Pan jeszcze nie odpowiedział na pytanie, które już dawno zadałem, czy Wy wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem?

R – Jak powiedziałem, Jake mógłby dać Panu naprawdę inteligentną odpowiedź. Ja wiem, że większość moich przyjaciół, dzieci i ludzie z którymi wzrastałem, w rzeczywistości wszyscy nasi przyjaciele, ja powiedziałbym wszyscy oni, nie wierzą, że Chrystus był Żydem. On był oszustem i miliony ludzi wszędzie na świecie teraz wierzą, że chrześcijaństwo zostało oparte na nieprawdzie i świadomie niepoprawnym tłumaczeniu naszej Biblii. Chrystus był oszustem. Nawet Narodowa Rada Kościołów zgadza się, że Wasz lud uznaje tłumaczenie księgi (=biblii), które nie jest poprawne. To jest oparte na kłamstwach. (Ten komentarz z trudem może być uznany jako pochodzący z prawdziwie chrześcijańskich źródeł, ponieważ Narodowa Rada Kościołów została zorganizowana przez Żydów i jej teologia pochodzi od nich).

W – Zgodzie z ostatnimi badaniami, Wasi przodkowie nie są izraelitami ale Mongołami i Azjatami ze Wschodniej Europy i Zachodniej Azji, więc Wasi przodkowie mieszkali tysiące mil od Ziemi Świętej. Oni nigdy nie widzieli Ziemi Świętej – co udowadnia, że Wasz naród nie był narodem wybranym przez Boga.

R – Jak? A jakąż to czyni różnicę?

W – Nas uczono przez wiele lat wielkiego kłamstwa, że Żydzi są narodem wybranym przez Boga, to czyni różnicę, bardzo poważną różnicę.

R – Jaką poważną różnicę?

W – Czy to nie dowodzi, że większość dzisiejszych Żydów pochodzi od Chazarów. Wasi przodkowie nigdy nie deptali ziem, po których stąpał Chrystus, oni nigdy nie znali Jerozolimy i Palestyny, więc jak mogli…

R (krzycząc) Jaką u diabla to czyni różnicę dzisiaj?

W – Tak wiele rzeczy, które Pan mówi jest odrażających dla mnie i Pana arogancki sposób chwalenia się, i że Pan wyraźnie był częścią tego gigantycznego …… potwornego spisku przeciwko ludzkości – i od czasu do czasu Pan próbuje omijać sprawy mówiąc ” jaką różnicę to czyni” . Tak dużo z tego co Pan powiedział poraża mnie w rzeczywistości, że brak mi słów ….

(Pan R. przerywa)

R – Ponieważ Pan jest nie-Żydem. Pan nie rozumie. Pan nigdy nie zrozumie! Dopóki nie będzie za późno i moją nadzieją jest, osobiście, że naród amerykański nie… (tu pan R. przerwał).

W – Tak dużo Pan już powiedział, że naród Panu nie uwierzy – oni nie uwierzą w ten wywiad (Pan R. przerywa)

R – Oto dlaczego mamy kontrole (nad Wami) dzisiaj. Oto jedna z przyczyn. Wasz naród nie wierzy, żeby było możliwe, aby jakiś naród czy rasa mógł dokonać tego co myśmy zrobili w ciągu kilku stuleci. Nie-Żydzi są głupcy. MY jesteśmy inteligentni. Ja zamierzam być ważną osobą w, i wokół Waszyngtonu i wkrótce zamierzam stać się wybitną osobistością w Ameryce. Zapewne usłyszy Pan i przeczyta o mnie w przyszłości. Jestem młody i miałem odwagę powiedzieć Panu więcej niż jakikolwiek inny Żyd kiedykolwiek śmiałby Panu powiedzieć, przynajmniej publicznie. Ja nadstawiłem moją szyję, White. Część z tego co powiedziałem jest częścią wewnętrznego, niewidzialnego świata żydostwa.

W – Patrząc na Pana teraz, jak obserwuję Pana zmianę, widzę Pana jako podłego bastarda – wszystkich Was tak widzę (Pan R. przerywa).

R – Nikt mnie nie nazywa bastardem i odrzuć to!!

W – Wszyscy zasługujecie na pogardę i jesteście nikczemni i obrzydliwi.

R – Łupnę Twoją przeklętą przez Boga głowę, jeśli nazwiesz mnie bastardem.

W – Nie próbowałbym tego jeśli byłbym Panem. Ja także mam przyjaciół, wielu z nich chciało by mieć szansę dostać się do Pana, więc lepiej trzymajmy się formalnych zasad tak jak było postanowione na początku. (Wtedy Pan Rosenthal powiedział „Aj waj!” – amerykański rozmówca tego nie zrozumiał, ale każdy Polak zna te żydowskie słowa).

W – Wiele razy gdy coś się odnosiło do osoby będącej Żydem ja słyszałem jak mówiono „ja rozumiem, że on jest prezbiterianinem lub katolikiem”. Więc chciałem znać Pana opinię lub wytłumaczenie. Co Żydzi czują wobec innego Żyda, który przeszedł na inną wiarę? Czy ona lub on nie są już Żydami?

R – To może być wytłumaczone, najlepiej w taki sposób – Ja nie wiem kim byli Pana ojciec i matka, znaczy jakiej byli narodowości….

W – Mój ojciec był Brytyjczykiem – Anglikiem a mama była Niemką.

R – A więc, jeśliby Pan zdecydował studiować syjonizm czy Talmud i chciałby Pan nawrócić się i zaczął uczęszczać do synagogi, czy to by wymazałoby Pana angielskie czy niemieckie dziedzictwo?

W – Oczywiście, że nie – ale ja chciałem usłyszeć to od wykształconego Żyda – co Pan by powiedział – jest ona lub on nadal Żydem?

R – To jest głupie! (głupie pytanie). My jesteśmy kim jesteśmy. Nie ważne do czego się przyłączymy, czy też co adoptujemy, to nie zmienia tego kim jesteśmy. Ja jestem Żydem i nic nie może mnie zmienić choćbym zmienił religię. Taka głupota! (Ta koncepcja jest zweryfikowana w Pismach w postaci retorycznego pytania „Czy Etiopczyk może zmienić skórę albo leopard swoje centki? (Opuszczono trochę nieistotnego tekstu, dotyczącego przypowieści raczej nieznanej dla polskiego czytelnika)

W – Ale Żydzi lubują się w zwodniczym upodabnianiu.

R – My mamy talent do mieszania Waszych spraw.

W- Wy jesteście mistrzami zwodniczości i dzięki tym chytrym praktykom infiltrujecie rządy na całym świecie.

R – Czemu nie? My powinniśmy opanować banki, uniwersytety, Kościoły i rządy, jeśli nie-Żydzi nie są dość inteligentni aby je prowadzić. Ja nie mógłbym tak mówić kilka lat temu, ale teraz jest inaczej. Nie ma sposobu, aby unicestwić naszą strategię w dzisiejszym świecie, więc mogę mówić znacznie swobodniej. To co ja odkryłem może pomóc innym Żydom w wypowiedzeniu się, jeśli będą mieli dość odwagi. Nie jesteśmy małoduszną rasą.

W – Pan i Pana naród jesteście bardzo pewni siebie, nie prawdaż?

R – My możemy być poróżnieni w wielu sprawach, ale nic nigdy tak na prawdę nie podzieli nas.

W – kto to MY?

R – Mój naród, Żydzi jesteśmy jak jeden, kiedy jest wielka potrzeba. Żaden przypadek nigdy nie może nas podzielić. (poprzez wieki Żydzi nauczyli się, że nie mogą wierzyć innym narodom. Tak więc więzy rasowe są ich najważniejszymi więzami).

W – Ja słyszałem, że Żydzi walczą ze sobą przy pomocy trucizny!

R – Ah! To jest całkowicie inna sporawa. Oczywiście, my walczymy jeden z drugim, ale jak powiedziałem, gdy są sprawy na prawdę ważne my jesteśmy jak jeden człowiek. Naszą mocną stroną White jest podział pracy i dwulicowość. To jest niezawodna broń i my jesteśmy zręczni – prawdopodobnie jesteśmy perfekcjonistami w jej stosowaniu. Nie macie dość inteligencji, aby z nami współzawodniczyć.

W – ale my mamy kulturę, którą Wy Żydzi nigdy nie zrozumiecie i nam w niej nie dorównacie.

R – Żydzi mają życie rodzinne. Nasza kultura wymaga wysokiego standardu wykształcenia. Ustaliliśmy standardy, tak, że nasze dzieci osiągają wykształcenie wyższe niż rodzice. Nasz naród kontynuuje dramatyczny postęp w edukacji. Sukcesy naszych dzieci nie zależą w całości od szkół, ale od rodziny i my jesteśmy ogromnie dumni z tych osiągnięć. Wy nie możecie konkurować! Więcej niż 12.000 doktorów co roku opuszcza medyczne uczelnie w Stanach Zjednoczonych i prawie 10.000 z nich to są Żydzi. Pośród prawników procent Żydów jest jeszcze większy. Żydzi są tak ugruntowani tutaj w Stanach Zjednoczonych, że każdy rodzaj opozycji przeciwko naszej kontroli będzie tylko czasowy. Pan wie, my śmiejemy się z historii 6 milionów (Żydów wymordowanych w czasie wojny), tak samo jak z opowieści, że Chrystus był Żydem jak i z opowieści o „wybranym narodzie przez Boga”. To powinno pokazać narodowi, że my mamy solidarność jak nikt inny w świecie. Żydzi czują bliskość do innych Żydów, których oni nigdy nie widzieli lub może nawet nigdy o nich nie słyszeli (według powiedzonka „krew jest gęstsza niż woda”).

W – Panie Rosenthal, mam nadzieję, że Pan nie kłamał mnie w żadnym z tych wywiadów, ponieważ, gdyby Pan to zrobił wzięlibyśmy odwet na Panu. Rozumie Pan.

R – To co powiedziałem jest prawdą – Wszystko jest prawdą. Nie potrzebuję kłamać.

W – Stwierdziłem, że pasją Żydów jest chciwość, zysk i zniszczenie chrześcijaństwa. Czy sądzę prawidłowo?

R – Ja nie mogę mówić za wszystkich Żydów.

W – Ja mówię o znacznej większości Żydów. Czy mam słuszność?

R – Być może większość Żydów czuje w ten sposób, ale nie ma w tym niczego złego!!

W – Myślę, żeby Pan kontynuował ponieważ zgorzknienie jest w Panu i mówi Pan takie rzeczy, w które nawet Pan nie wierzy. Niektóre rzeczy, które Pan powiedział są prawie nie do uwierzenia.

R – Nie obchodzi mnie co Wy sobie myślicie. Dałem Panu uczciwe odpowiedzi i opinie. A teraz koniec pytań. I proszę nie zapomnieć o naszej umowie – jeśli dowiem się, że taśmy zostały użyte, inne niż to co ustaliliśmy, Pan odczuje surowe konsekwencje. Czy Pan zrozumiał?

W – Tak! Zrozumiałem. A teraz Panie Rosenthal tu jest reszta pieniędzy, które uzgodniliśmy jako zapłata za wywiad.

KONIEC WYWIaDU

Drogi czytelniku – gdy już dyktafon został wyłączony Ja oskarżyłem Harolda Rosenthala o nie zastosowanie się do naszej umowy w odpowiedzi na pytanie jak Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga. On odpowiedział:

„My jesteśmy narodem wybranym przez Boga… Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym Bogiem jest Lucyfer, więc ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny.”

Byłem oszołomiony! Nie miałem więcej komentarzy. Obserwowałem że ten arogancki, pyszny człowiek zmienia się czasem jak kameleon, który zmienia swój kolor. Wiele razy on okazywał nienawiść, tak, nawet jad. Koniec końców ja czułem się nie czysty przebywając koło niego. Ukryta tyrania została ujawniona.

Wiele z tego co H,W. Rosenthal powiedział, ujawniło rzeczywistość, którą my weterani znaliśmy od dawna, ale ta żydowska zdradzieckość jest bardziej szokująca, gdy otrzymujemy ją w jednym pakunku. Twierdzi się, że Harold Rosenthal został zabity ponieważ powiedział za dużo. Jest więc zrozumiałe, że jeśli to jest prawdziwe, jako że on wypowiedział takie szokujące stwierdzenia siedem lat temu, że my traktujemy to jako realność. Jako przykład cytujemy przerażającą eksploatację Murzynów i wszechobecność Murzynów dzisiaj (w Ameryce). Umniejszaliśmy znaczenie tego czym chełpił się pan Rosenthal, to jest kontrolą (żydowską) nad naszymi Kościołami. Było to niewiarygodne wówczas. Jednak teraz, w jesieni 1983 roku stało się to rzeczywistością, (na przykład) że Sąd Najwyższy usankcjonował akceptowane przez IRS państwowe Kościoły.

Gdy Rosenthal przedstawił to stwierdzenie dotyczące (żydowskiej) kontroli Kościoła, uważaliśmy, że to przesada, ale obecnie prześladowania Kościoła i księży tu w Ameryce przez państwo stało się dzisiaj Faktem. Jeśli Wam powiedzą, że szeryf i trzech deputowanych czekało w ciemności o północy, aby aresztować pastora, niejakigo Everetta Silevana w Omaha w Nebrsce ponieważ zamierzał odnowić dzienną edukacyjną pracę duszpasterską w Kościele Baptystów w Louisville – nie uwierzylibyście w to 6 lat temu. Dzisiaj jednak, to jest po prostu jeden z dziwacznych epizodów w jednej, z trudnych do uwierzenia, opowieści w amerykańskiej historii. Zorganizowane żydostwo jest zdecydowane i realizacja ‘Końcowego Ucisku Chrześcijaństwa’ poprzez opodatkowanie i regulacje (prawne) jest już dzisiaj FAKTEM. Nieprzyjaciel nie nadchodzi, nieprzyjaciel jest tu. Wojna została wydana chrześcijaństwu, Kościołom, wolności religijnej, prawdziwie amerykańskiemu sposobowi życia (American Way) i białej rasie. Czy inne wartości warte są, żeby o nie zabiegać, żyć dla nich, walczyć o nie, umierać dla nich? Jeśli tak, to proszę wstać, pokazać się, powiedzieć to i być słyszanym. Czas jest walczyć o wolność i my mamy (jeszcze) swobodę zrobić to. Chrześcijanie mają być solą ziemi i światłem świata. Sól i światło są symbolami władzy. Jest czas dla chrześcijan egzekwować bogobojną władzę – a jeśli za pomocą rządu naród jest spychany do zniszczenia, wówczas rebelia jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego członka tego narodu. Gorąca krew, która doprowadziła nas do Zgody jeszcze płynie w naszych żyłach! My potrzebujemy prawdziwych Amerykanów dla obrony Ameryki przeciwko żydowskiej tyranii i są miliony miłujących wolność, czerwono-krwistych Amerykanów, którzy tylko czekają na słowo. Sprzymierzmy się więc sami, razem, aby nie pozwolić tym obcym diabłom zrujnować nasz niegdyś wielki naród.

Gdy amerykański naród naprawdę odkryje i zda sobie sprawę co niewypowiedzianie zły Żyd popełnił, ich gniew nie będzie miał granic i rynsztoki będą pełne krwi.

C.H.Weisman

Fragment książki pt: „Dyktatura Nietykalnych” Henryka Pająka