Oszustwo na zlecenie WHO? Po zakłamanym artykule na temat skuteczności Hydroksochlorochiny w zwalczaniu COVID-19 opublikowanym w czasopiśmie “The Lancet” WHO wycofuje się z badań nad lekiem.

Światowa Organizacja Zdrowia pod koniec maja poinformowała o przerwaniu badań nad skutecznością hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. Swoją decyzję podjęła na podstawie wyników badań opublikowanych na łamach pisma “The Lancet”. Jednak niezależni eksperci zakwestionowali ich rzetelność, co ostatecznie doprowadziło do wycofania publikacji.

22 maja 2020 r. na łamach pisma “The Lancet” zostały opublikowane wyniki badań dotyczących skuteczności hydroksychlorochiny i chlorochiny (której ten pierwszy lek jest pochodną) w leczeniu COVID-19.

Z artykułu wynika, że w badaniu wzięło udział 96 032 pacjentów z chorobą wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, przyjętych do 1200 szpitali na całym świecie. Spośród nich prawie 15 tys. otrzymało hydroksychlorochinę lub pochodne chlorochiny w monoterapii albo w skojarzeniu z antybiotykami.

Stwierdzono, że terapia skutkowała zwiększonym ryzykiem występowania arytmii serca. Ponadto wykazano, że ryzyko zgonu leczonych w ten sposób chorych było o 18 proc. większe w przypadku zażywania hydroksychlorochiny i o 16,5 większe w odniesieniu do chlorochiny. Z kolei w grupie kontrolnej zagrożenie zgonem nie przekraczało 9 proc.

Eksperci recenzujący pracę postanowili przyjrzeć się danym, na podstawie których autorzy artykułu sformułowali swoje wnioski. Dostarczyła je firma analityczna Surgisphere, której dyrektorem jest jeden ze współautorów artykułu – Sapan Desai. Jednak firma odmówiła udostępnienia kompletnego zestawu informacji niezbędnych do przeprowadzenia recenzji. Z powodu obaw dotyczących pochodzenia i wiarygodności danych wykorzystanych do badania, redakcja “The Lancet” zleciła ich niezależny audyt, na którego wyniki wciąż oczekuje – poinformowali redaktorzy pisma 3 czerwca 2020 r.

Z publikacji zamieszczonej w “The Lancet” wynika, że badacze – dzięki firmie Surgisphere – uzyskali dostęp do danych m.in. pięciu australijskich szpitali, w których 21 kwietnia 2020 r. zarejestrowano 73 zgonów z powodu COVID-19.3. Jak jednak zauważyli dziennikarze “The Guardian”, z danych Johns Hopkins University wynika, że do 21 kwietnia w Australii odnotowano 67 zgonów z powodu COVID-19. Liczba ta wzrosła do 73 dwa dni później – 23 kwietnia. Dziennikarze poprosili o wyjaśnienie Sapana Desai, dyrektora firmy Surgisphere. Stwierdził on, że do australijskich danych przypadkowo zostały dołączone dane z jednego ze szpitali azjatyckich, co doprowadziło do przeszacowania tych pierwszych. “The Guardian” skontaktował się z pięcioma szpitalami w Melbourne i dwoma w Sydney, z którymi współpraca byłaby niezbędna do uzyskania danych dotyczących COVID-19. Przedstawiciele wszystkich placówek zaprzeczyli, aby przekazywali jakiekolwiek informacje do bazy danych firmy Surgisphere, o której zresztą nigdy nie słyszeli. Sapan Desai odmówił komentarza w tej sprawie.

Dziennikarze ustalili także, że żadna z informacji z bazy danych Surgisphere dotycząca tego badania nie została upubliczniona (w tym nazwa żadnego ze szpitali), mimo że “The Lancet” jest jednym z wielu sygnatariuszy oświadczenia w sprawie udostępniania danych dotyczących COVID-19.

Obecnie wyniki ww. badania są kwestionowane przez 120 lekarzy na całym świecie. 28 maja 2020 r. wystosowali oni list otwarty do autorów artykułu i redakcji “The Lancet”, w którym wymienili 10 głównych obaw dotyczących analizy statystycznej i integralności danych z omawianego badania (poniżej prezentujemy całą jego treść).

Ostatecznie troje z czterech autorów artykułu złożyło wniosek o jego wycofanie. 4 czerwca 2020 r. wydali oświadczenie, w którym zaznaczają, że “nie mogą ręczyć za prawdziwość pierwotnego źródła danych”.

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/the-lancet-wycofal-artykul-o-hydroksychlorochinie-na-jego-podstawie-who-podjela-decyzje-o-wstrzymaniu-badan-nad-lekiem-993397

List otwarty lekarzy kwestionujących rzetelność artykułu w The Lancet:

Open letter to MR Mehra, SS Desai, F Ruschitzka, and AN Patel, authors of “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”. Lancet. 2020 May 22:S0140-6736(20)31180-6. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31180-6. PMID: 32450107

and to Richard Horton (editor of The Lancet).

Concerns regarding the statistical analysis and data integrity The retrospective, observational study of 96,032 hospitalized COVID-19 patients from six continents reported substantially increased mortality (~30% excess deaths) and occurrence of cardiac arrhythmias associated with the use of the 4-aminoquinoline drugs hydroxychloroquine and chloroquine. These results have had a considerable impact on public health practice and research.

The WHO has paused recruitment to the hydroxychloroquine arm in their SOLIDARITY trial. The UK regulatory body, MHRA, requested the temporary pausing of recruitment into all hydroxychloroquine trials in the UK (treatment and prevention), and France has changed its national recommendation for the use of hydroxychloroquine in COVID-19 treatment and also halted trials.

The subsequent media headlines have caused considerable concern to participants and patients enrolled in randomized controlled trials (RCTs) seeking to characterize the potential benefits and risks of these drugs in the treatment and prevention of COVID-19 infections. There is uniform agreement that well conducted RCTs are needed to inform policies and practices.

This impact has led many researchers around the world to scrutinize in detail the publication in
question. This scrutiny has raised both methodological and data integrity concerns. The main
concerns are listed as follows:

 1. There was inadequate adjustment for known and measured confounders (disease severity, temporal effects, site effects, dose used).
 2. The authors have not adhered to standard practices in the machine learning and statistics community. They have not released their code or data. There is no data/code sharing and availability statement in the paper. The Lancet was among the many signatories on the Wellcome statement on data sharing for COVID-19 studies.
 3. There was no ethics review.
 4. There was no mention of the countries or hospitals that contributed to the data source and no acknowledgments to their contributions. A request to the authors for information on the contributing centres was denied.
 5. Data from Australia are not compatible with government reports (too many cases for just
  five hospitals, more in-hospital deaths than had occurred in the entire country during the
  study period). Surgisphere (the data company) have since stated this was an error of
  classification of one hospital from Asia. This indicates the need for further error checking
  throughout the database.
 6. Data from Africa indicate that nearly 25% of all COVID-19 cases and 40% of all deaths in the continent occurred in Surgisphere-associated hospitals which had sophisticated electronic patient data recording, and patient monitoring able to detect and record “nonsustained [at least 6 secs] or sustained ventricular tachycardia or ventricular fibrillation”. Both the numbers of cases and deaths, and the detailed data collection, seem unlikely.
 7. Unusually small reported variances in baseline variables, interventions and outcomes
  between continents (Table S3).
 8. Mean daily doses of hydroxychloroquine that are 100 mg higher than FDA
  recommendations, whereas 66% of the data are from North American hospitals.
 9. Implausible ratios of chloroquine to hydroxychloroquine use in some continents
 10. The tight 95% confidence intervals reported for the hazard ratios are unlikely. For instance, for the Australian data this would need about double the numbers of recorded deaths as were reported in the paper.

The patient data have been obtained through electronic patient records and are held by the US company Surgisphere. In response to a request for the data Professor Mehra has replied; “Our data sharing agreements with the various governments, countries and hospitals do not allow us to share data unfortunately”

Given the enormous importance and influence of these results, we believe it is imperative that:

 1. The company Surgisphere provides details on data provenance. At the very minimum, this
  means sharing the aggregated patient data at the hospital level (for all covariates and
  outcomes)
 2. Independent validation of the analysis is performed by a group convened by the World
  Health Organization, or at least one other independent and respected institution. This would
  entail additional analyses (e.g. determining if there is a dose-effect) to assess the validity of
  the conclusions
 3. There is open access to all the data sharing agreements cited above to ensure that, in each
  jurisdiction, any mined data was legally and ethically collected and patient privacy aspects
  respected
  In the interests of transparency, we also ask The Lancet to make openly available the peer review
  comments that led to this manuscript to be accepted for publication.
  This open letter is signed by clinicians, medical researchers, statisticians, and ethicists from across
  the world. The full list of signatories and affiliations can be found below.

List of Signatories:
Dr James Watson (Statistician, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor Amanda Adler (Trialist & Clinician, Director of the Diabetes Trials Unit, UK)
Dr Ravi Amaravadi (Researcher, University of Pennsylvania, USA)
Dr Ambrose Agweyu (Medical researcher, KEMRI – Wellcome Trust Research Programme, Kenya)
Professor Michael Avidan (Clinician, Washington University in St Louis, USA)
Professor Nicholas Anstey (Clinician, Menzies School of Health Research, Australia)
Dr Yaseen Arabi (Clinician, King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences, Saudi Arabia)
Dr Elizabeth Ashley (Clinician, Director of the Lao – Oxford – Mahosot Hospital – Wellcome Trust Research Unit, Laos)
Professor Kevin Baird (Researcher, Head of the Eijkman – Oxford Clinical Research Unit, Indonesia)
Professor Francois Balloux (Researcher, Director of the UCL Genetics Institute, UK)
Dr Clifford George Banda (Clinician, University of Cape Town, South Africa)
Dr Edwine Barasa (Health economist, KEMRI – Wellcome Trust Research Programme, Kenya)
Professor Karen Barnes (Clinical Pharmacology, University of Cape Town, South Africa)
Professor David Boulware (Researcher& Triallist, University of Minnesota, USA)
Professor Buddha Basnyat (Clinician, Head of the Oxford University Clinical Research Unit – Nepal, Nepal)
Professor Philip Bejon (Medical researcher, Director of the KEMRI – Wellcome Trust Research Programme, Kenya)
Professor Mohammad Asim Beg (Clinician/Researcher, Aga Khan University, Pakistan)
Professor Emmanuel Bottieau (Clinician, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium)
Dr Sabine Braat (Statistician, University of Melbourne, Australia)
Professor Frank Brunkhorst (Clinician, Jena University Hospital, Germany)
Dr Todd Campbell Lee (Researcher, McGill University, Canada)
Professor Caroline Buckee (Epidemiologist, Harvard TH Chan School of Public Health, USA)
Dr James Callery (Clinician, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor John Carlin (Statistician, University of Melbourne & Murdoch Children’s Research Institute, Australia)
Dr Nomathemba Chandiwana (Research Clinician, University of the Witwatersrand, South Africa)
Dr Arjun Chandna (Clinician, Cambodia Oxford Medical Research Unit, Cambodia)
Professor Phaik Yeong Cheah (Ethicist/Pharmacist, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor Allen Cheng (Clinician, Monash University, Australia)
Professor Leonid Churilov (Statistician, University of Melbourne, Australia)
Professor Ben Cooper (Epidemiologist, University of Oxford, UK)
Dr Cintia Cruz (Paediatrician Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor Bart Currie (Director, HOT NORTH, Menzies School of Health Research, Australia)
Professor Joshua Davis (Clinician, President of the Australasian Society for Infectious Diseases, Australia)
Dr Jeremy Day (Clinician, Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam)
Professor Nicholas Day (Clinician, Director of the Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Dr Hakim – Moulay Dehbi (Statistician, University College London, UK)
Dr Justin Denholm (Clinician, Researcher, Ethicist, Doherty Institute, Australia)
Dr Lennie Derde (Intensivist/Researcher, University Medical Center Utrecht, The Netherlands)
Professor Keertan Dheda (Clinician/Researcher, University of Cape Town,& Groote Schuur Hospital, South Africa)
Dr Mehul Dhorda (Clinical Researcher, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor Annane Djillali (Dean of the School of Medicine, Simone Veil Université, France)
Professor Arjen Dondorp (Clinician, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Dr Joseph Doyle (Clinician, Monash University and Burnet Institute, Australia)
Dr Anthony Etyang (Medical Researcher, KEMRI – Wellcome Trust Research Programme, Kenya)
Dr Caterina Fanello (Epidemiologist, University of Oxford, UK)
Professor Neil Ferguson (Epidemiologist, Imperial College London, UK)
Professor Andrew Forbes (Statistician, Monash University, Melbourne, Australia)
Professor Oumar Gaye (Clinical Researcher, University Cheikh Anta Diop, Senegal)
Dr Ronald Geskus (Head of Statistics at the Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam)
Professor Dave Glidden (Biostatistics, University of California, USA)
Professor Azra Ghani (Epidemiologist, Imperial College London, UK)
Prof Philippe Guerin (Medical researcher, University of Oxford, UK)
Dr. Raph Hamers (Clinician/Trialist, Eijkman – Oxford Clinical Research Unit, Indonesia)
Professor Peter Horby (Clinical Researcher, Centre for Tropical Medicine and Global Health, University of Oxford)
Dr Jens-Ulrik Jensen (Clinician/Trialist, University of Copenhagen, Denmark)
Dr Hilary Johnstone (Clinical Research Physician, Independent)
Professor Kevin Kain (Clinical Researcher, University of Toronto, Canada)
Dr Sharon Kaur (Ethicist, University of Malaya, Malaysia)
Dr Evelyne Kestelyn (Head of Clinical Trials, Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam)
Dr Tan Le Van (Medical Researcher, Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam)
Professor Katherine Lee (Statistician, University of Melbourne, Australia)
Professor Laurence Lovat (Clinical Director of Wellcome EPSRC Centre for Interventional & Surgical Sciences, UCL, UK)
Professor Kathryn Maitland (Clinician, Imperial College London/KEMRI Wellcome Trust Programme, Kenya)
Dr Julie Marsh (Statistician, Telethon Kids Institute, Australia)
Professor John Marshall (Clinician/Researcher, University of Toronto, Canada)
Dr Gary Maartens (Clinician, University of Cape Town, South Africa)
Professor Mayfong Mayxay (Clinician/Researcher, Lao – Oxford – Mahosot Hospital – Well come Trust Research Unit, Laos)
Dr John McKinnon (Clinician/Researcher, Wayne State University, USA)
Dr Laura Merson (Clinical researcher, University of Oxford, UK)
Dr Alistair McLean (Medical researcher, University of Oxford, UK)
Professor Ramani Moonesinghe (Clinician researcher, University College London, UK)
Professor Bryan McVerry (Medical researcher, University of Pittsburgh, USA)
Professor William Meurer (Clinician/Medical researcher, University of Michigan, USA)
Dr Kerryn Moore (Epidemiologist, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK)
Dr Rephaim Mpofu (Clinician, University of Cape Town, South Africa)
Dr Mavuto Mukaka (Statistician, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Dr Srinivas Murthy (Clinical Researcher, University of British Columbia, Canada)
Professor Kim Mulholland (Clinician, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK)
Professor Alistair Nichol (Clinician Researcher, Monash University, Australia)
Professor Francois Nosten (Clinician, Director of the Shoklo Malaria Research Unit, Thailand)
Dr Matthew O’Sullivan (Clinician, Westmead Hospital & University of Sydney, Australia)
Professor Piero Olliaro (Clinical Researcher, University of Oxford, UK)
Professor Marie Onyamboko (Clinical researcher, Kinshasa School of Public Health, DRC)
Dr Marcin Osuchowski (Medical researcher, Ludwig Boltzmann Institute, Austria)
Professor Catherine Orrell (Clinical Pharmacologist, University of Cape Town, South Africa)
Professor Jean Bosco Ouedraogo (Medical Researcher, WWARN, Burkina Faso)
Dr Elaine Pascoe (Statistician, University of Queensland, Australia)
Professor David Paterson (Clinician, Director, UQ Centre for Clinical Research, Australia)
Dr Kajaal Patel (Paediatrician, Cambodia Oxford Medical Research Unit, Cambodia)
Dr Tom Parke (Statistician, Berry Consultants, UK)
ProfessorPhilippe Parola (Researcher, Aix – Marseille University, France)
Professor Paul Newton (Clinician, University Oxford, UK)
Professor David Price (Statistician, Doherty Institute & University of Melbourne, Australia)
Professor Richard Price (Clinician, Menzies School of Health Research, Australia)
Professor Sasithon Pukrittayakamee (Clinician, Mahidol University, Thailand)
Dr Ben Saville (Statistician, Berry Consultants & Vanderbilt University)
Professor Jason Roberts (Pharmacist/Clinician, The University of Queensland, Australia)
Professor Stephen Rogerson (Clinician, University of Melbourne, Australia)
Professor Kathy Rowan (Researcher, Director of the ICNARC Clinical Trials Unit, UK)
Dr William Schilling (Clinician, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Dr Anuraj Shankar(Clinician/Trialist, Eijkman – Oxford Clinical Research Unit, Indonesia)
Professor Sanjib Kumar Sharma (Clinician, Koirala Institute of Health Sciences, Nepal)
Professor Julie Simpson (Statistician, University of Melbourne, Australia)
Professor Frank Smithuis (Clinical researcher, Director of the Myanmar Oxford Tropical Research Unit, Myanmar)
Dr Tim Spelman (Statistician, Burnet Institute, Australia)
Dr Kasia Stepniewska (Statistician, University of Oxford, UK)
Dr Nathalie Strub Wourgaft (Clinician, Drugs for Neglected Diseases initiative, Switzerland)
Dr Aimee Taylor (Statistician, Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA)
Dr Walter Taylor (Clinician, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor Guy Thwaites (Clinician, Director of the Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam)
Professor Tran Tinh Hien (Clinician, Oxford Clinical Research Unit, Vietnam)
Professor Steven Tong (Clinician, University of Melbourne, Australia)
Professor Paul Turner (Clinician/Researcher, Director of Cambodia Oxford Medical Research Unit, Cambodia)
Professor Ross Upshur (Head of Division of Clinical Public Health, University of Toronto, Canada)
Professor Rogier van Doorn (Clinical Microbiologist, University of Oxford, UK)
Professor Sir Nicholas White (Clinician,Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand)
Professor Thomas Williams (Clinician, KEMRI-Wellcome Trust Research Programme, Kenya)
Professor Chris Woods (Researcher, Duke University, USA)
Dr Sophie Yacoub (Clinician, Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam)
Professor Marcus Zervos (Researcher, Wayne State University School of Medicine, USA)

Źródło: https://zenodo.org/record/3862789#.Xyu69nvLdQr