Lista europarlamentarzystów, którzy głosowali za niekorzystną rezolucją parlamentu UE w sprawie Polski

Lista polskich europarlamentarzystów PO, SLD i PSL, którzy głosowali za przyjęciem niekorzystnej dla aktualnego rządu i Polski rezolucji w której komisja europejska wyraża swoje głębokie „zaniepokojenie sytuacją w Polsce” oraz “wzywa do opublikowania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego”.

Należy dodać, że w czasie gdy Niemcy, Szwecja i Francja wprowadza absolutny kaganiec na media i prasę, zakazując jakiegokolwiek krytykowania decyzji podejmowanych przez rząd, manifestacji antyrządowych czy antyimigracyjnych, wypowiedzi nie będących politycznie poprawnych i w nurcie multi-kulti.
W czasie, gdy na granicach unijnych krajów wprowadzane są kontrole graniczne i budowane zasieki, płoty i bramy.
Gdy Europa staje w realnym zagrożeniu terroryzmem poprzez narastającą falą imigrantów z krajów arabskich i Afryki.
W momencie gdy policja niemiecka wchodzi do mieszkań i aresztuje osoby, które nie przychylnie wypowiadają się o UE i Angeli Merkel, przeszukując ich domy oraz rekwirując sprzęty elektroniczne. Gdy policja belgijska puka do mieszkań swoich obywateli i nakazuje usuwanie postów z portali społecznościowych opisujących rzeczywistość w szkołach i zachowania mniejszości muzułmańskich strasząc wyciąganiem konsekwencji za politycznie niepoprawne posty (sprawa Ivara Mola).

Jednak to wszystko wg Unii Europejskiej nie jest istotne, znacznie lepszym tematem zastępczym dla spraw ważnych Europy jest demokratycznie wybrany, nowy rząd Polski i jego sprawy wewnętrzne.

Za rezolucją w sprawie Polski głosowali:

1. Michał Boni
2. Jerzy Buzek
3. Andrzej Grzyb
4. Krzysztof Hetman
5. Danuta Jazłowiecka
6. Jarosław Kalinowski
7. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
8. Barbara Kudrycka
9. Janusz Lewandowski
10. Elżbieta Łukacijewska
11. Jan Olbrycht
12. Dariusz Rosati
13. Czesław Siekierski
14. Adam Szejnfeld
15. Róża Thun
16. Bogdan Zdrojewski
17. Jarosław Wałęsa
18. Tadeusz Zwiefka
19. Bogusław Liberadzki
20. Janusz Zemke
21. Danuta Hubner
22. Julia Pitera
23. Krystyna Łybacka
24. Bogdan Wenta
25. Adam Gierek
26. Marek Plura
27. Lidia Geringer de Oedenberg