Prawdziwe imiona i nazwiska polskich polityków

Informacje zebrane na podstawie dostępnych źródeł w internecie. Lista będzie powiększana systematycznie, w miarę pojawiających się kolejnych informacji.

Lista zakonspirowanych Żydów (539/830)
Prawdziwe nazwiska niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:

Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW.

1. Leszek Balcerowicz (1947-) – Aaron Buchholtz, prezes NBP
2. Jan K. Bielecki (1951-) – Izaak Blumenfeld, b. premier.
3. Bolesław Bierut (1892-1956) – Rotenschwanz, b. prezydent PRL.
4. Michał Boni (1954-) – Jakub Bauer, działacz Solidarności.
5. Marek Borowski (1946-) – Berman, bratanek Jakuba Bermana. SDPI, kandydat
na prezydenta
6. Jakub Berman (1901-84) – prawnik po UW, KPP, w l. 1948-56 czł. BP PZPR
odpowiedzialny za MBP osoba nr 2 w PRL. Do 1969 pracował w wyd. “Książka i
Wiedza”.
7. Adolf Berman (1906-78) – brat Jakuba, działacz syjonistyczny, dr
filozofii po UW, przywódca Poalej Syjon-Lewicy. W 1950 wyjechał do Izraela.
Poseł Knesetu.
8. Ryszard Bugaj (1944-) – Izaak Blumfeld, KOR, Unia Pracy, obecnie
publicysta.
9. Andrzej Celiński (1950-) – Kobla, “S”, UW, SLD, obecnie SDPI, b. min.
kultury, siostrzeniec masona J.J. Lipskiego.
10. Wiesław Chrzanowski (1923-) – Szymon Knopfstejn, b. szef ZChN, mason.
11. Włodzimierz Cimoszewicz (1950-) – Dawid Goldstein, kandydat na
prezydenta RP syn płk. Informacji Wojskowej Mariana Cimoszewicza.
12. Józef Cyrankiewicz (1911-89) – Cymerman, kapo w KL Auschwitz, premier
PRL 1947-52, 1954-70, czł. BP PZPR 1948-71.
13. Ludwik Dom (1954-) – Kugler-Dornbaum, PC, obecnie lider PiS, syn
zegarmistrza z Mokotowa.
14. Feliks Dzierżyński (1877-1926) – Rufin, Selman, szef CZEKA, krewny
Piłsudskiego; nazwisko Dz. zapożyczone od zesłanych na Sybir właścicieli
zarekwirowanego majątku.
15. Władysław Frasyniuk (1954-) – Rotenschwanz, kierowca MZK, szef UW,
obecnie Partii Demokratycznej-Demokraci.pl żona z domu Kemer.
16. Bronisław Geremek (1932-) – Berele Lewartow, syn warszawskiego rabina,
doradca Wałęsy, UW.
17. Henryk Goryszewski (1941-) – Jakub Glikman, ZChN, b. wicepremier.
18. Hanna Gronkiewicz-Waltz (1952-) – Hajka Grundbaum, b. szef NBP, obecnie
szefowa warszawskiej PO.
19. Aleksander Hall (1953-) – Miron Hurman, UW.
20. Piotr Ikonowicz (1956-) – Dawid Goldsmith, aktywista PPS.
21. Jan Maria Jackowski (1958-) – Komag, AWS, obecnie radny LPR w Warszawie.
22. Jerzy Jaskiemia (1950-) – Aaron Aksman, SLD, b. min. sprawiedliwości.
23. Jarosław i Lech Kaczyńscy (1949-) – Kalkstein, KOR, Solidarność, PC,
PiS. Lech K. jako min. sprawiedliwości przerwał ekshumację grobu Żydów w
Jedwabnem. Jako prezydent W-wy ważne stanowiska obsadza Żydami, sprzyja i
uczestniczy w imprezach żydowskich.
24. Janusz Korwin-Mikke (1942-) – Ozjasz Goldberg, UPR.
25. Krzysztof Kozłowski (1931-) – Strasburger, “Tyg. Powszechny”, min. w
rządzie Mazowieckiego, żona Żydówka Loreth – psycholog.
26. Krzysztof Król (1963-) – Aaron Rosenbaum, KPN, zięć Moczulskiego.
27. Marian Krzaklewski (1950-) – Dawid Zimmerman, szef Solidarności. Syn
lekarza – agenta NKWD spod Lwowa. Jego siostra zamężna z synem płk UB
Brystigerowej zamieszkuje w Izraelu.
28. Jacek Kuroń (1934-2004) – Icek Kordblum. Ojciec był członkiem KPZU,
więziony za działalność antypolską. Zapiekły stalinowiec z ZMP, KOR, doradca
Wałęsy, UW. Wspierał antypolskie działania Ukraińców ze Lwowa.
29. Aleksander Kwaśniewski (1954-) – Izaak Stolzman, sprawuje urząd
prezydenta. Ojciec prezydenta – płk Zdzisław Stolzman, do 1956 r.
zwierzchnik NKWD na Pomorzu Zachodnim. W bestialski sposób wymordował tam
kilkuset AK-owców.
30. Jolanta Kwaśniewska-Konty – Kohn, żona sprawującego urząd prezydenta,
ochrzczona dopiero w wieku 21 lat.
31. Andrzej Lepper (1954-) – Loepper. Przyznająca się do żydostwa liczna
rodzina za granicą, po trupach prze do władzy, b. brygadzista PGR-u, prostak
i grafoman, osobnik o wielu obliczach. Imprezy partyjne w W-wie obsługują
restauracje żydowskie, bez ceregieli wyrzuca z partii “antysemitów”, wśród
Żydów w USA paradował w jarmułce.
32. Janusz Lewandowski (1951-) – Aaron Langman, KLD, obecnie PO, b. min.
przekszt. własn.
33. Aleksander Łuczak (1943-) – Dawid Łachman, b. min. Edukacji Narodowej.
34. Antoni Macierewicz (1948-) – Izaak Singer, KOR, ZChN, ROP, LPR, RKN,
obecnie lider Ruchu Patriotycznego. Kryptosyjonista, mistrz destrukcji na
prawicy. Nie dopuścił do ujawnienia agentury w łonie duchowieństwa, z
ujawnionej listy agentów usunął prominentów KOR-u.
35. Julian Marchlewski (1866-1925) – Ruckelsfeldt, działacz komunistyczny.
36. Marek Markiewicz (1952-) – Samuel Moritz, b. przew. KRRiT, pupilek
telewizji Polsat, której przyznał koncesję.
37. Tadeusz Mazowiecki (1927-) – Icek Dikman, oczerniał bp. Kaczmarka po
jego uwięzieniu przez UB, zapiekły przeciwnik kard. Wyszyńskiego, red. nacz.
“Więzi”, doradca Wałęsy, b. premier, obecnie lider Partii
Demokratycznej-Demokraci.pl.
38. Jacek Merkel (1954-) – Samuel Nelken, zaufany Wałęsy, szara eminencja
liberałów w Polsce.
39. Andrzej Milczanowski (1939-) – Aaron Edelman, szef MSW w rządzie
Suchockiej.
40. Leszek Moczulski (1930-) – Robert Reimer-Berman, b.szef KPN.
41. Karol Modzelewski (1937-) – Samuel Mendel-Fischer (s. Zygmunta), KOR,
UW.
42. Zygmunt Modzelewski (1900-54) – Fischer, KPP, min. spraw zagrań.
1947-51.
43. Stefan Niesiołowski (1944-) – Aaron Nusselbaum, ZChN. Prywatnie
przyjaźni się z L. Millerem.
44. Andrzej Olechowski (1947-) – Mosze Brandwein, b. szef MSZ, PO. Członek
Rządu Światowego – uczestnik tajnych spotkań grupy Bilderberg.
45. Józef Oleksy (1946-) – Szymon Buchwio, SLD, ekskleryk – w młodości
porzucił seminarium duchowne.
46. Jan Olszewski (1937-) – Izaak Hertz-Oksner, wysoki mason, b.szef ROP
obecnie lider Ruchu Patritycznego.
47. Janusz Onyszkiewicz (1937-) – Jojne Grynberg, UW, b. szef MON; jego
stryj Myrosław Onyszkiewicz był szefem OUN-UPA w Przemyskiem.
48. Jerzy Osiatyński (1941-) – Szymon Weinbach, b. min. finansów, UW.
49. Jan Parys (1950-) – Haim Pufahl, ROP b. wiceszef MON.
50. Aleksander Paszyński (1928-) – Finkelstein, min. budownictwa w rządzie
Mazowieckiego.
51. Mieczysław Rakowski (1926-) – Mojżesz Rak-Finkelman, I sekr. PZPR.
52. Jan Maria Rokita (1959-) – Izaak Goldwicht, PO, pacyfista. Rodzice
prawnicy-bankowcy. Pierwsza żona: Katarzyna Zimmerer, druga żona: Nelli
Arnold – Niemka z Rosji, filolog słowiański.
53. Zbigniew Romaszewski (1940-) – Aaron Spilkerstein, lider ROP wielokrotny
senator.
54. Jan Rulewski (1944-) – Fikelman, działacz “S”
z Bydgoszczy.
55. Izabela Sierakowska (1946-) – Rebeka Sommer, SLD, SDPL Lublin.
56. Krzysztof Skubiszewski (1926-) – Szymon Schimel,b.szef MSZ.
57. Ewa Spychalska (1949-) – Salome Stein, działaczka OPZZ.
58. Michał Strąk (1944-) – Baruch Steinberg, działacz PSL.
59. Hanna Suchocka (1946-) – Hajka Silberstein, UW, b. premier, obecnie
ambasador w Watykanie.
60. Bolesław Sulik (1929-) – Jakub Steinberg, b. przewodn. KRRiT.
61. Stefan Szwedowicz – Michnik, Szechter, brat A. Michnika, sędzia,
stalinowski morderca.
62. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman, kierowca Wałęsy, szef jego
kancelarii.
63. Lech Wałęsa (1943-) – Lejba Kohne, przewodniczący Solidarności. Jako
swojego agenta, SB postawiła go na czele strajku w 1980 r; z dowództwa Mar.
Woj. motorówką potajemnie przerzucony do Stoczni. Ostentacyjny katolicyzm.
Jako prezydent Polski przepraszał Żydów w Knesecie, przepraszał w Kielcach w 1996 r.

64. Roman Zambrowski (1909-77) – Rubin Nussbaum-Rachmil, czł. BP.
65. Andrzej Zoll (1942-) – Rojeschwanz, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
następnie Rzecznik Praw Obywatelskich, instytucji publicznej, którą
wykorzystuje do oszczerstw i szkalowania Polaków.
66. Władysław Bartoszewski (1922-) – ?, w 1941 r. zwolniony z KL Auschwitz
(?!) – oznacza to współpracę z GESTAPO, bezczelnie tytułujący się profesorem
(sic!), b. szef MSZ, senator. Wszędzie i zawsze oskarża Polaków o
antysemityzm. W 1991 otrzymał honorowe obywatelstwo Izraela (!).
67. Marek Belka – ?, min. finansów w rządzie SLD, premier.
68. Aleksander Bentkowski (1941-) – ?, PSL.
69. Czesław Bielecki, architekt (1948-) – ?, UW, b.poseł AWS, rodzice w
Izraelu.
70. Stanisław Ciosek (1939-) – ?, b. sekretarz KC PZPR, ambasador RP w
Rosji, doradca prezydenta ds. międzynarodowych; metryka na twarzy.
71. Ryszard Czamecki (1963-) – ?, Samoobrona.
72. Waldemar Dąbrowski – ?, min. kultury, SLD.
73. Zyta Gilowska (1949-) – ?, do niedawna PO; imię, twarz, język ciała –
żydowskie.
74. Adam Glapiński (1950-) – ?, PC, b. minister.
75. Tadeusz lwiński (1944-) – ?, prominentny poseł SLD, metryka na twarzy.
76. Mieczysław Jagielski – ?, b. wicepremier, członek BP PZPR.
77. Gabriel Janowski (1947-) – ?, Solidarność RI, i przejściowo LPR.
Poproszony w Radiu Maryja o okazanie metryk zaczął kręcić, a jako koronny
dowód polskości podał fakt przyjęcia go przez papieża (?!). Malowany
patriota – ważne głosowania w Sejmie pokazały kim jest. Spec od
efekciarskich protestów, szczególnie w okresach przed wyborami. Jako polityk
(poseł od 1989 r., b. min. rolnictwa) ma udział w doprowadzeniu Polski do
obecnego stanu. Ulubieniec ambasady Izraela, założyciel i wiceprzewodniczący
polsko-izraelskiej grupy bilateralnej w Sejmie IV kadencji.
78. Izabela Jaruga-Nowacka (1950-) – ?, UP pełnomocnik rządu ds. równego
traktowania kobiet i mężczyzn; metryka na twarzy, żydo-lewacka przewrotna
osobowość.
79. Leon Kieres – ?, szef IPN, syn UB-owca z Wrocławia, kreator oczerniania
Polski i Polaków w Jedwabnem.
80. Jerzy Kropiwnicki (1945-) – ?, szef ZChN, prezydent Łodzi: pierwsza
wizyta zagraniczna do… Izraela, by uzgodnić szczegóły pomnika ofiar
holocaustu (!). Częsty prelegent w Radiu Maryja. Prywatnie kumpel
Balcerowicza i Belki.
81. Jan Kułakowski (1930-) . ?, b. główny negocjator Polski z UE, walczy z
“polskim antysemityzmem”, żona: Zofia Wąjs.
82. Witold Kulesza – ?, szef pionu śledczego IPN.
83. Robert Kwiatkowski (1961-) – ?, politolog, b. prezes TVP; tatuś – płk
żydowskiej bezpieki, “specjalista” od wojny psychologicznej.
84. Tomasz Nałęcz – ?, UP, SDPL(?) wicemarszałek Sejmu.
85. Stefan Paszczyk (1940-) – ?, szef PKOl, guru Kwaśniewskiego.
86. Marek Pol (1953-) – ?, szef Unii Pracy.
87. Andrzej Potocki – ?, rzecznik prasowy UW, obecnie Partii
Demokratycznej-Demokraci.pl.
88. Andrzej Przewoźnik (1963-) – ?, sekret, gen. Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, wspierał wersję Grossa o Jedwabnem.
89. Dariusz Rosati (1946-) – ?, b. szef MSZ.
90. Marek Safjan – ?, Prezes Trybunału Konstytucyjnego.
91. Marek Siwiec (1955-) – ?, szef BBN przy prezydencie, uczęszcza do
synagogi.
92. Eugeniusz Smolar (1945-) – ?, syjonista z 1968 r., b. dyr. Sekcji
Polskiej BBC, obecnie dyr. programowy Polskiego Radia, autorytet moralny
koszer-mediów..
93. prof. Andrzej Stelmachowski (1925-) – ?, b. marszałek senatu, b. szef
Fundacji Rolnej przy Episkopacie, którą unicestwił zadłużając ją na 50 mln $
i uciekł na lepszy fotel szefa Wspólnoty Polskiej.
94. Romuald Szeremietiew (1945-) -.?, b. wice-min. MON.
95. Jacek Taylor (1939-) – ?, b.szef Urzędu ds. Kombatantów, pederasta z UW.
96. Róża Thun (1954-) – ?, córka Żyda Jacka Woźniakowskiego, prezes Polskiej
Fundacji im. Roberta Schumana, mąż Żyd austriacki.
97. Danuta Waniek (1946-) – ?, SLD, szef KRRiT.
98. Emil Wąsacz (1945-) – ?, b. min. skarbu z AWS.
99. Sławomir Wiatr (1953-) – ?, szef biura propagandy unijnej; matka (Ewa
Żurowska, politolog) – osoba wpływowa w kahale warszawskim.

Za: https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/pl.regionalne.warszawa/iAdkfXGcNIo#!topic/pl.regionalne.warszawa/iAdkfXGcNIo