Petycja byłego muzułmanina do przywódców europejskich

O ile motywy twórcy tej petycji i osób ją podpisujących są zrozumiałe, efekty takiego działania byłyby katastrofalne.

Ci ludzie są ofiarami wojny. Wojna jest rezultatem niesprawiedliwości. Jednak nie możemy uzyskać sprawiedliwości bez prawdy, a prawdy nie możemy uzyskać bez wolności słowa. Wolność słowa oznacza wolność do urażenia. Mowa, która nikogo nie uraża nie potrzebuje ochrony. Mówiąc o wolności słowa, mam tu na myśli mowę niepoprawną politycznie. (…) Poprawność polityczna oznacza kłamstwo, kiedy mówienie prawdy jest niewygodne. Prawda może zranić jedynie uczucia, natomiast kłamstwo może być śmiertelne.

Czytaj dalej